Vriendschap – deel 4 van 12

0
243
Aan wie is uw ziel in vriendschap verknocht?

Lezen: Efeziërs 4:1-7

Vers voor vandaag: “Terstond nadat David opgehouden had tot Jonathan te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David; en Jonathan had hem lief als zichzelf.” (1 Samuël 18:1)

We zijn bezig met een studie over de vriendschap tussen David en Jonathan, waarin we tien kenmerken van die vriendschap bespreken. Het eerste kenmerk hebben we gisteren behandeld:

1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
Vandaag kijken we naar een volgend kenmerk.

2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
Het tweede kenmerk van vriendschap vinden wij in 1 Samuël 18:1. Daar staat: “Terstond nadat David opgehouden had tot Jonathan te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David; en Jonathan had hem lief als zichzelf.” De ziel van Jonathan raakte verknocht aan die van David. Verknocht is natuurlijk een ouderwets woord. Letterlijk staat er ‘aan elkaar geknoopt’ of ‘verknoopt’. Dat is een heel mooi beeld. Neemt u maar eens twee stukken touw in gedachten. Het ene touw stelt de ziel van Jonathan voor, het andere de ziel van David. Knoopt u dan die twee touwen eens in gedachten aan elkaar. Dat is het beeld wat in dit vers gebruikt wordt. Eigenlijk staat er dat de ziel van Jonathan vast geknoopt werd aan de ziel van David.

Eén van mijn beste vrienden is Josep, een Spaanse predikant. Hij is al vele jaren betrokken bij het werk van de Heer. In de tijden van Franco heeft hij enkele malen in de gevangenis gezeten voor zijn moedige verkondiging van het Evangelie in de straten van Barcelona. Door het werk van Agapè, een christelijke organisatie die met evangelisatie en de opbouw van christenen actief is in vele landen over de hele wereld, hebben wij elkaar leren kennen. We hebben samen het Evangelie verkondigd, christenen in vele landen bemoedigd. We hebben samen gelachen en gehuild. Er is een diepe vriendschapsband gegroeid. In dat proces zijn onze zielen langzaam aan elkaar verknocht geraakt. Zo is deze vriendschap, naast enkele andere vriendschappen, voor mij één van de meest waardevolle geschenken in dit leven geworden.

Over het geschenk van vriendschap gaan de volgende citaten.
“Zonder vriendschap is het leven niets waard.” – Cicero
“Vriendschap is het huwelijk van de ziel.” – Frans gezegde
“Houd een echte vriend met beide handen vast.” – Nigeriaans gezegde
“Gezegend is hij die hongert naar vriendschap, want ook al realiseert hij zich dat niet, het is in werkelijkheid zijn ziel die verlangt naar God.” – Habib Sahabib
“Niemand kan zich echt ontwikkelen en ten volle leven zonder zich begrepen te voelen door ten minste één persoon.” – Paul Tournier

Toepassing: Aan wie is uw ziel in vriendschap verknocht? Dank God voor deze persoon en voor het geschenk van vriendschap in uw leven. En kent u zo’n vriendschap nog niet, vraag God dan om dit mooie geschenk.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar dat mijn ziel in vriendschap verknocht is aan ……………….. Amen.

© Maximum Life