Vriendschap – deel 6 van 12

0
237
Vriendschap is een verbond van de ziel!

Lezen: Psalm 133

Vers voor vandaag: “Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen.” (Psalm 133:1)

Tien kenmerken van vriendschap, gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan.
1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
3. Vriendschap is een vorm van liefde

4. Vriendschap is een verbond
In 1 Samuël 18:3 wordt het vierde kenmerk van vriendschap genoemd. Daar staat: “Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.”

Als twee mensen met elkaar trouwen, dan gaan ze een verbond met elkaar aan. Ze gaan naar het stadhuis en de kerk om hun liefdesrelatie wettelijk en ook voor het aangezicht van God vast te leggen en te bevestigen. Als teken van hun voorgenomen trouw geven zij een ring aan elkaar. Het is voor iedereen zichtbaar dat die twee samen door het leven gaan.

Vrienden maken hun relatie meestal op een minder directe manier zichtbaar, maar in wezen gaat het om hetzelfde. In 1 Samuël 18:4 staat: “Jonathan trok de mantel uit, die hij droeg, en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel.” Het gevolg daarvan was dat David rondliep als een prins. Vanaf dat moment was het voor iedereen zichtbaar dat hij en Jonathan een vriendschapsrelatie met elkaar hadden.

Vriendschap is een verbond van de ziel, dat zichtbaar gemaakt wordt door de manier waarop vrienden of vriendinnen met elkaar omgaan en wat ze voor elkaar doen.

“Wat geweldig van God dat Hij me jou als vriend heeft gegeven. Dat Hij ervoor gezorgd heeft dat onze paden elkaar kruisten, onze levens elkaar raakten, onze gedachten elkaar ontmoetten – waardoor er in onze gesprekken zo veel nieuwe ideeën worden geboren, nieuwe inzichten in liefhebben, leven en geloven.

Dank je voor je aanwezigheid als de dagen grauw zijn – en als de zon schijnt; beschikbaar, klaar om naar me te luisteren, om met me te lachen, te huilen, te bidden.

Dank je voor die arm om mijn schouders, die leuke kaart, die bos bloemen, die taart. Dank je voor je begrip, meeleven, aanmoedigingen en duwtjes in de goede richting.

Dank je dat je mij laat delen in je vreugden, problemen, plezier en pijn. Dat je me laat weten dat ik belangrijk voor je ben, dat wat ik zeg en doe van belang is voor jou is.
Jij bent mij heel dierbaar. Door onze vriendschap ben ik gegroeid. Ik hoop jij ook!

Dank je dat je mijn vriend bent.”
Marion Stroud

Toepassing: Misschien wilt u vandaag dit mooie gedicht van Marion Stroud aan uw beste vriend of vriendin sturen.

Gebed: Heer, help mij om mijn vrienden/vriendinnen niet te beschamen. Amen.

© Maximum Life