Vriendschap – deel 8 van 12

0
198
Vrienden spreken goed van elkaar!

Lezen: 1 Samuël 19:1-24

Vers voor vandaag: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam.” (Colossenzen 4:6a)

Tien kenmerken van vriendschap, gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan.
1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
3. Vriendschap is een vorm van liefde
4. Vriendschap is een verbond
5. Vrienden zijn bereid bezittingen met elkaar te delen

6. Vrienden spreken goed van elkaar
David werd zó populair onder de mensen dat Saul zich al gauw bedreigd voelde. Als primitieve reactie daarop besloot hij David te doden. Jonathan lichtte David onmiddellijk in over het voornemen van zijn vader. Daarna ging hij naar zijn vader toe. “Toen sprak Jonathan tot zijn vader Saul goed van David en zeide tot hem: De koning bezondige zich niet aan zijn knecht David, want hij heeft zich aan u niet bezondigd; integendeel, wat hij gedaan heeft, is u zeer ten goede gekomen: hij heeft zijn leven op het spel gezet en de Filistijn verslagen, en de Here heeft een grote verlossing voor geheel Israël bewerkt. Gij hebt het gezien en u verheugd. Waarom zoudt gij u dan aan onschuldig bloed bezondigen door David zonder oorzaak te doden?” (1 Samuël 19:4-5) Jonathan nam het op voor zijn vriend David toen deze in de problemen was. Hij zorgde ervoor dat David in ere hersteld werd. Het gevolg was dat hij Saul weer mocht dienen als tevoren.

Helaas duurde dat niet lang. Er brak opnieuw oorlog uit. David leidde het leger van Saul in de strijd tegen de Filistijnen en bracht de vijand opnieuw een vernietigende nederlaag toe. Dat was olie op de angst en de jaloersheid van Saul. Zijn haat tegen David vlamde weer op. Toen David enige tijd later voor Saul op de harp speelde, werd deze zo boos dat hij David probeerde te doden met een speer. Daarop vluchtte David en ontkwam in die nacht.

Toepassing: Vandaag nog een gedicht als gebed van Marion Stroud uit het boek ‘Vriendschap een geschenk’, van Voorhoeve, Den Haag. ISBN 90 297 07550.

De Volmaakte Vriend
Here God, U bent de Volmaakte Vriend.
Andere vrienden kunnen mij verkeerd begrijpen of in de steek laten, maar U stelt mij nooit teleur.
Als ik hulp of bemoediging zoek, weet U altijd precies wat ik nodig heb.
U begrijpt mij volkomen.
Er leeft geen gedachte, geen bedoeling in mij die U niet kent.
Ik ben nooit alleen omdat U altijd bij mij bent.
Wij kunnen nooit gescheiden worden, door dag noch nacht, afstand noch omstandigheden.
Omdat U alles weet, kunt U mij op een volkomen weg leiden en kan ik U volkomen vertrouwen.
Wanneer U mij op mijn fouten wijst, doet U dat in liefde.
Die liefde is voor mij als het zonlicht dat de wereld zo mooi maakt op een lentemorgen.
En het duister van de winter verdrijft.
U brengt vreugde in mijn leven.
U bent mijn Vriend.
Ik dank en loof U, Here.

Gebed: Dank U, Heer Jezus, dat U mijn Vriend bent. Amen.

© Maximum Life