Vriendschap – deel 9 van 12

0
249
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Lezen: 1 Samuël 20:1-23

Vers voor vandaag: “Wat begeert gij? Ik zal het voor u doen.” (1 Samuël 20:4)

Tien kenmerken van vriendschap, gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan.
1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
3. Vriendschap is een vorm van liefde
4. Vriendschap is een verbond
5. Vrienden zijn bereid bezittingen met elkaar te delen
6. Vrienden spreken goed van elkaar

7. Vrienden zijn bereid om elkaar te helpen
In 1 Samuël 20:1-4 kunnen wij lezen dat David zijn vriend Jonathan opzocht om bij hem zijn hart uit te storten. “Toen vluchtte David uit Najoth, bij Rama; hij kwam bij Jonathan en zeide: Wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid of wat is mijn zonde jegens uw vader, dat hij mij naar het leven staat? Maar deze zeide tot hem: Dat zij verre, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet hoegenaamd niets, zonder het mij toe te vertrouwen. Waarom zou mijn vader dan deze zaak voor mij verborgen houden? Het is niet waar. David echter verzekerde het nog eens met een eed: Uw vader weet heel goed, dat gij mij genegenheid toedraagt. Daarom denkt hij: Jonathan moet dit niet weten, anders wordt hij maar verdrietig. Nochtans, zo waar de Here leeft en zo waar gij leeft, er is slechts één schrede tussen mij en de dood. Jonathan vroeg David: Wat begeert gij? Ik zal het voor u doen.”

Het gaat mij vooral om die laatste twee zinnen. Jonathan vroeg David: “Wat wil je dat ik doen zal.” Nog voordat David kon antwoorden voegde Jonathan daaraan toe: “En wat het ook zijn mag, ik zal het voor jou doen.” Dat is als het geven van een blanco cheque met de mededeling: vul zelf het bedrag maar in. De bereidheid om alles voor elkaar te doen, om elkaar te helpen is een kenmerk van vriendschap.

Jezus gaat in zijn uitleg van vriendschap nog veel verder. In Johannes 15:13 staat: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.” Dat is het ultieme geven, de maximale bereidheid om elkaar te helpen. Jezus is daarin het voorbeeld. Maar er zijn ook mensen die bereid zijn om hun leven op het spel te zetten voor hun vrienden.

Er waren eens twee vrienden die naast elkaar vochten aan het front. Bij een gevecht werd de ene soldaat zó zwaar gewond dat hij niet meer kon lopen. Zijn collega nam hem op de schouders en droeg hem met gevaar voor eigen leven kilometers ver terug naar het kamp. Toen hij daar na enkele uren ploeteren aankwam, vroeg men hem: “Was het niet te zwaar om iemand zó lang te dragen?” Hij antwoordde: “Nee, dat was niet te zwaar. Hij is mijn vriend.”

David vroeg aan Jonathan om te onderzoeken hoe Saul over hem dacht. Dat deed Jonathan, om vol afgrijzen tot de ontdekking te komen dat David gelijk had. Saul was meer dan ooit van plan om zijn concurrent, David, te doden. Toen Jonathan dit aan David vertelde, zaten die beide vrienden behoorlijk in de put. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Ze waren verdrietig. 1 Samuël 20 vers 41b: “Zij kusten elkander en weenden met elkander.”

Toepassing: Hoever bent u bereid om te gaan in vriendschap? Denkt u primair aan wat u ontvangen kunt, of primair aan wat u geven kunt?

Gebed: Heer, maak van mij een gevende vriend/vriendin. Amen.

© Maximum Life