Wijsheid – deel 2 van 4

0
109
Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk!

Vers voor vandaag: “De vreze des Heren is het begin der kennis.” (Spreuken 1:7)

Levenswijsheid
De komende dagen willen wij het boek Spreuken zelf aan het woord laten. Vandaag een aantal spreuken of gezegden, die te maken hebben met levenswijsheid in het algemeen.

“Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.” (Spreuken 3:5-7)

“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.” (Spreuken 3:9)

“In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.” (Spreuken 10:19)

“Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden.” (Spreuken 11:24)

“Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.” (Spreuken 12:25)

“Wie met wijzen omgaat, wordt wijs.” (Spreuken 13:20a)

“Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden.” (Spreuken 14:13a)

“Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk.” (Spreuken 15:13a)

“Vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” (Spreuken 16:24)

“Een vrolijk hart bevordert de genezing.” (Spreuken 17:22a)

“Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad.” (Spreuken 18:19a)

“Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here.” (Spreuken 19:17a)

“De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen.” (Spreuken 20:5).

“Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.” (Spreuken 25:11)

“Als iemand die een kleed uittrekt op een koude dag, als azijn op loog, is wie liedjes zingt bij een treurig hart.” (Spreuken 25:20)

“Olie en reukwerk verheugen het hart, en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.” (Spreuken 27:9)

Toepassing: Kies voor vandaag een van de hierboven aangehaalde spreuken uit en doe er iets mee!

Gebed: Heer, help mij om wijs te zijn. Amen.

© Maximum Life