Abigail

0
169
1 Samuël 25 (afbeelding David en Abigail door Antonio Molinari)

Inleiding
Abigail was de vrouw van Nabal. Ze wordt als intelligent en mooi beschreven, terwijl Nabal rijk was, gemeen en nors in zijn manier van doen. Wat een huwelijk. De naam Abigail betekent ‘vader verheugt zich’, terwijl Nabal ‘dwaas’ betekent (1 Samuël 25:2-3, 25).

Een dwaas echtgenoot
De intelligentie en het inzicht van Abigail redde haar gezin van de vernietiging (1 Samuël 25).

Nabal was erg rijk. Hij bezat drieduizend schapen en duizend geiten (1 Samuël 25:2). David had in hetzelfde gebied vertoefd waar de kudde van Nabal werd gehouden en had zich ervan vergewist dat er geen schade berokkend was aan het bezit van Nabal. Het waren wetteloze dagen, waar de gezondste en sterkste alles nam (1 Samuël 25:7-8).

David had gehoopt dat Nabal hem vrijgevigheid zou laten zien. Helaas was Nabal te dom en te arrogant om Davids goede daden te herkennen. Toen David beleefd aan Nabal om wat proviand voor zijn mannen vroeg, beantwoordde Nabal zijn verzoek met een belediging en zond de mannen zonder voedsel weg. David werd woedend en hij besloot om wraak te nemen door Nabal te vermoorden (1 Samuël 25:4-13).

Davids reactie was verkeerd. Moord was geen redelijke reactie op een egoïstisch man. Maar dit waren wetteloze tijden en David had de mankracht om zijn wraak te vervullen. Abigail komt tussenbeide en redt de dag. Dank God voor een godsvruchtige vrouw.

Abigail, een wijze vrouw
Abigail, Deborah en Priscilla (om er een paar te noemen) waren enkele vrouwen die de Bijbel noemde, wier intellectuele en geestelijke capaciteit óf de dag redde óf leiding en bemoediging bracht aan vele mensen. De realiteit is dat we allemaal de Geest van Christus in ons hebben en kunnen volbrengen waartoe God ons geroepen heeft om te doen.

Een kwade David was op weg om Nabal en zijn hele huishouden te vermoorden, terwijl Abigail zich haastte om hem tegemoet te gaan. Met overredende woorden en een geschenk voorkwam ze dat David het leven van Nabal nam. In deze situatie wendde Abigail de vernietiging af die een dwaze en een andere wraakzuchtige man op het punt stonden te ontketenen. Alleen God weet hoe vaak dit in het leven van alledag gebeurd is.

Vandaag de dag zijn er veel vrouwen van hetzelfde niveau. Misschien hangen in jouw huis de dingen van jou af. Of het kan op je werkplaats zijn dat mensen naar je opkijken. Gebruik je door God gegeven bekwaamheid tot de heerlijkheid van God.

Het leven van Abigail is een constatering van een feit. Wijsheid behoort aan ons allemaal (Jakobus 1:5). Als vrouw kun jij je zelfs in een leiderschap positie bevinden, niet door keuze, maar eenvoudigweg omdat de andere mensen in de buurt niet capabel zijn om het te doen.

Dank God dat je hier bent om dingen uit te zoeken.
Het verhaal van Abigail nam een andere wending. Bij terugkeer van haar diplomatieke missie naar David, ontmoette ze Nabal te midden van een feestmaal. Hij was goed dronken. Abigail wachtte tot de volgende dag voordat ze Nabal vertelde hoe dichtbij hij en zijn huishouding tot uitsterven waren geweest.

De schok van het nieuws veroorzaakte bij Nabal een hartaanval. Hij stierf tien dagen later (2 Samuël 25:36-38).

Toen David over de dood van Nabal hoorde, zond hij Abigail een huwelijksaanzoek. Abigail werd Davids vrouw. Geen wonder dat David ermee door ging om een van de grote koningen van Israël te worden.

Achter elke succesvolle man staat een Abigail.

Vragen
1. Hoe zou je Nabal willen beschrijven?
2. Ben jij meer zoals Abigail of zoals Nabal?
3. Wat is er voor nodig om wijs te zijn? (Jakobus1:5-6)
4. Wat lijkt Nabal het meest van zijn tijd te doen?
5. Zijn er dingen die je doet die je tijd verspillen?
6. Hoe zouden we de wijsheid moeten gebruikten die God ons geeft?