Deborah

0
190
Richteren hoofdstukken 4-5 (afbeelding Deborah en Barak door Salomon de Bray)

Na de dood van Jozua, de man die de Israëlieten in het land Kanaän geleid had, richtte God Richteren op om Israël te leiden en te regeren.

De eerste Richteren die God gebruikte waren Otniël, Ehud en Samgar (Richteren 3). En daarna kwam Deborah.

Deborah leidde het volk van Israël. Wie zei dat vrouwen niet kunnen leiden? Hier is een van de vele vrouwen die God zelf geroepen en gebruikt heeft. Ze werd zeer gerespecteerd. Haar leiderschapskwaliteiten waren onbetwistbaar. Ze was ook een profetes en een getrouwde vrouw (Richteren 4). Het huwelijk was nooit bestemd om de bediening van de vrouw te verhinderen maar eerder om die te helpen.

De functies en de bediening van Deborah waren gelijk aan al de andere Richteren van Israël en ging zelfs een beetje verder.

Ze was de leider van het Volk.
Ze hielp om hun geschilpunten te vereffenen.
Ze was ook een profetes die het volk richting van God gaf.
Ze werd gerespecteerd door alle mensen.
Ze werd door God geroepen.
Als gevolg van haar bediening had het land veertig jaar vrede. (Richteren 4 en 5)

Als Deborah in onze tijdsbedeling zou zijn, zou ze het ambt van een voorganger, profeet en leraar bekleden.

Het is de roeping en gaven van God op iemands leven dat hen brengt in de bediening van de Heer. Je sekse heeft er niets mee te maken. Als jij je wijdt aan de Heer en Zijn aangezicht zoekt, zul je bereid zijn om Zijn wil voor je leven te vervullen.

Deborah zei Barak, de hoofdsoldaat in Israël, om Sisera, de commandant van de vijandelijke krachten tegen Israël, aan te vallen. Barak was bang om dit te doen en stond erop dat Deborah met hem mee zou komen. Hij wist dat de aanwezigheid van Deborah overwinning zou garanderen. Zo groot was het respect en het vertrouwen van Israël in Deborah. Ze was een vrouw van God en allen erkenden dit.

Vrouwen zouden nooit op zichzelf moeten neerkijken. Deborah liet het feit dat ze een vrouw was niet haar bediening verhinderen. Ze was de eerste (en enige) vrouwelijke richter van Israël. Ondanks het feit dat ze leefde in een tijd dat mannen alles leken te domineren, liet ze niet toe dat dit haar belemmerde.

Deborah was niet trots noch koesterde ze een onuitgesproken wrok jegens mannen. Dit is de verkeerde houding die enkele vrouwen tegenwoordig aannemen. Denk aan Rachel. Pijn of bitterheid in je hart zal je vernietigen en je bediening belemmeren.

De vrouwen emancipatie en de feministische bewegingen die tegenwoordig over de wereld gaan doen veel meer schade dan goed, omdat ze het zaad van de tweedracht zaaien. Ze zorgen dat vrouwen tegen mannen opstaan. Dit is niet van God.

Het is een godsvruchtige houding die je vooruit zal helpen. Alle menselijke wezens zullen je respecteren en aandacht schenken aan jouw bediening als ze eenmaal de liefde en het karakter van God uit jou zien stromen. Vrouwen van God neem er alsjeblieft notitie van.

Barak vermoordde niet Sisera, maar dat deed Jaël. Deborah had geprofeteerd dat dit zou gaan gebeuren.

Jaël
Wat Jaël deed kan nu voor ons barbaars lijken, maar het was een handeling van moed, vastberadenheid en vervulling van Gods wil (Richteren 5:24-27).

De handeling van Jaël in onze generatie zou gelijkvormig zijn aan de christelijke bediening. Jaël vernietigde de vijand. Vandaag de dag vechten we niet tegen vlees en bloed, zoals de Israëlieten in hun tijd deden, maar wij worstelen eerder tegen machten van de duisternis. Onze wapens van vandaag de dag zijn niet fysiek maar geestelijk (2 Korintiërs 10:2-6).

We komen tussenbeide met gebed en gebruiken de gaven van de Heilige Geest om tegen satan te vechten en te overwinnen. Er is geen reden waarom jij als vrouw niet hiermee bezig zou kunnen zijn. Vrouwen zouden fysiek zwakker kunnen zijn dan mannen, maar niet geestelijk.

De regering van Deborah bracht veertig jaar vrede voor Israël (Richteren 5:31). Veertig jaar is een lange tijd. Een hele generatie had vrede vanwege het godsvruchtige gedrag van een vrouw. Nu is het jouw tijd.

Vragen
1. Wat was de rol van Deborah in Israël?
2. Wie riep haar om deze functie uit te oefenen in het land?
3. Wie gaf Deborah de kracht om haar werk te doen?
4. Hoe kunnen we als vrouwelijke dienaren van het Evangelie vandaag de dag in deze periode effectief zijn?
5. Wie was Jaël?
6. Hoe kun je haar daad in relatie brengen met de hedendaagse bediening van de gemeente?
7. Welke bedieningen hebben vrouwen vandaag de dag in de gemeente?
8. Wat is het belang van het houden van een rein hart?
9. Noem enkele dingen die vrouwen tegenwoordig kunnen helpen bij het vervullen van hun door God gegeven bedieningen?