Elisabeth

0
190
Lukas 1:5-80

Elisabeth was een godsvruchtige vrouw. Hoor het Bijbelse getuigenis over haar karakter.

“Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk”. Lukas 1:6

Hier was een rechtvaardige vrouw, die alle geboden van God gehoorzaamde. Ze was onberispelijk en toch kinderloos. Hoe vaak heb je niet de fout gemaakt om een verband te leggen tussen een onbeantwoord gebed in je leven en het resultaat van zonde of iets verkeerds van jouw kant?

Er zijn verschillende redenen voor onvruchtbaarheid. In dit geval was het noch zonde noch demonische onderdrukking. Het had iets te maken met de verheven roeping van God.

Elisabeth en haar man hadden zeer verlangd naar een kind. Ze hadden er om gebeden (Lukas 1:13) en de cultuur van die tijd had geëist dat ze een kind nodig hadden (Lukas 1:25).

De wachtende jaren waren oorzaak dat hun hoop op een kind geleidelijk verdween. Zacharia, de man van Elisabeth, was niet in staat om de engel te geloven toen zij het nieuws bracht dat zij een kind zouden krijgen (Lukas 1:13-18). Neem je het hem kwalijk?

Het engagement en de toewijding van Elisabeth en Zacharia aan God was niet gebaseerd op wat Hij gedaan (of niet gedaan) had, maar op hun liefde voor Hem. Ze hielden van de Heer. Velen zijn ermee opgehouden om God te dienen vanwege minder ernstige omstandigheden.

Elisabeth moest een essentiële rol spelen in het plan van God. Als ze God had ‘opgegeven’ vanwege haar onvruchtbaarheid dan zou ze haar “door God gegeven rol” versterkt hebben. We kunnen God niet altijd begrijpen, maar we zouden nooit moeten ophouden Hem te vertrouwen.

De dienst van Elisabeth om Johannes de Doper op te voeden was een zeer belangrijke. Alle moeders die gezegend zijn met het voorrecht om jonge kinderen groot te brengen, hebben een zeer belangrijke bediening. Hoe vaak wordt deze essentiële bediening over het hoofd gezien.

Van enkele dames is bekend dat ze “boos” op God geworden zijn omdat zij denken dat zij hun levens “verspild” hebben met het opvoeden van kinderen, terwijl anderen betrokken zijn geweest in een bediening die meer “de moeite waard” was. Wat een vergissing.

God bewaarde Elisabeth om Johannes op het juiste moment op te voeden. Hij vertrouwde Elisabeth en daarom gaf Hij haar Johannes.

Wat heeft God jou toevertrouwd?
De schoonheid van het leven van Elisabeth is dat God haar gebruikte als een duidelijk beeld van een christelijke bediening. Laten we niet vergeten dat Elisabeth waarschijnlijk oud genoeg was om de moeder van Maria te zijn. Toch kregen ze beiden tegelijkertijd kinderen. Elisabeth kreeg haar kind zes maanden eerder dan Maria.

– Leeftijd is geen belemmering voor een bediening of voor Gods zegening. Blijf van de Heer houden met een rein hart en Zijn wil voor jouw leven zal vervuld worden.
– Bij de geboorte van Christus werden twee generaties samengebracht vertegenwoordigd door Maria (waarschijnlijk jonger dan 20 jaar) en Elisabeth (waarschijnlijk ouder dan 60 jaar). Christus is gekomen om de generatiekloof te overbruggen. Inderdaad om echt effectief te zijn moet iedere bediening generaties overbruggen. De kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders worden allemaal aangeraakt door de maatregel van God.

Dank God voor Elisabeth!

Uit haar hartzeer, verdriet en onbeantwoord gebed kwam een vrouw die een zegen bracht.

Vragen
1. Welke aspecten van het leven van Elisabeth vind je het meest uitdagend?
2. Hoe denk je dat Zacharia en Elisabeth getrouw bleven aan de Heer tijdens de jaren van wachten?
3. Welke andere redenen zijn er hier voor ‘onbeantwoorde’ gebeden?
4. Als kinderen een zegen van de Heer zijn, beschouw jij dan het opvoeden van kinderen een door God gegeven bediening?
5. Waarom denk je dat de engel Zacharia stom maakte?