Eva

0
217
Genesis 3:20, Genesis 4:1, 2 Korintiërs 11:3, 1 Timotheüs 2:13

Eva is de moeder van de hele mensheid. Alle naties, stammen en tongen komen van haar.

Eva was door God geschapen en haar werd heerschappij over de aarde gegeven. (Genesis 1:26-29). Merk op dat vers zevenentwintig het feit benadrukt dat God hen schiep als man en vrouw.

De eerste geregistreerde woorden die God ooit tegen de mensheid sprak worden gegeven in Genesis 1:28. Deze beloften werden rechtstreeks zowel aan Eva als aan Adam gegeven.

Ofschoon man en vrouw verschillende rollen moeten spelen binnen het huwelijk, voor God zijn we gelijk. We zijn beiden geschapen naar het beeld van God. We werden beiden geroepen om de aarde te onderwerpen.

Eva kwam uit de rib van een man (Genesis 2:21-25).

Niet zijn voet, want ze was er niet om overheen te laten lopen, noch zijn hoofd, omdat ze niet de baas over hem zou zijn. Ze kwam van de botten het dichtst bij zijn hart. Dit zegt veel over de relatie die tussen een man en een vrouw in het huwelijk bestaat.

Genesis 3 vertelt ons hoe de vrouw door de slang werd bedrogen. Satan gebruikt vandaag nog steeds deze truc. Pas op voor de misleiding van satan (2 Korintiërs 11:1-3). Hij zal slechte gedachten brengen. Hij is een meester in het aanbieden van de slechtste situatie in elke omstandigheid. Hij vertelt altijd leugens en maakt misbruik van elke twijfel die hij in jou ontdekt.

Een wijze vrouw onderscheidt altijd haar gedachten. Die van satan gooit ze in de vuilnisbak en mediteert er nooit over. De dwaze vrouw mediteert over elke gedachte die in haar hoofd komt. Dit zal uiteindelijk tot misleiding, pijn, satanische onderdrukking en soms gebroken relaties leiden.

Vragen
1. Wat was het eerste woord dat God tot de vrouw sprak? (het antwoord staat in Genesis 1)
2. Naar welk beeld is de vrouw geschapen?
3. De vrouw werd uit de rib van de man genomen. Wat is de betekenis hiervan?
4. De slang misleidde de vrouw. Probeert satan nog steeds om ons vandaag de dag te misleiden?
5. Welke vormen nemen de misleiding van satan aan?
6. Hoe kunnen we ons wapenen tegen misleiding?