Geven

Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw...

Gods trouw

De Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees...

Overheid

Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast. Spreuken 29:14Geeft dan de keizer wat des keizers is, en...

Eenheid

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten,...

Relatieproblemen

Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar,...

Hulp vragen

Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit...

Barmhartigheid

Er zijn woorden uit de Bijbel die we in ons dagelijkse taalgebruik haast niet meer tegenkomen. Zo ook het woord ‘barmhartigheid’, wat ‘mededogen met...

Opeens begon de kanarie weer te zingen!

Zo maar middenin een prachtige roller uit z'n kereltje verstomde het geluid. Met grote angst vloog de kanarie door de kooi.Door Jan LeeflangDe veren...

Genezing

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt...

Ziel

De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. Psalm 19:8aWaarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil;...

Blijf in contact met Uitdaging

301FansLike
84VolgersVolg
1,024VolgersVolg
- Advertentie -

Agenda 2020

Door ruimhartige steun in 2022 gewoon weer een EO-Jongerendag

De EO-Jongerendag staat voor volgend jaar weer gewoon op het programma. Aan de oproep voor financiële steun van het publiek voor het evenement is...

NBG houdt ‘kerstwebinars’ voor voorgangers over Lucas 1 en 2

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt op 13 en 14 december twee inspiratiewebinars over de achtergronden van het kerstevangelie. De webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen.  "Vertellers...

Logos Hope naar West-Afrika voor start campagne in Sahel

OM's schip Logos Hope maakt binnenkort de oversteek over de oceaan naar Afrika. Momenteel ligt het in Santa Lucia, in het Caribisch gebied. OM...

Themadagen over coronacrisis in perspectief van wederkomst

Wie wil weten hoe Jaap Dieleman en de zijnen de coronacrisis duiden in het licht van de wederkomst van Jezus op aarde, kan op...

‘Soms voelt het leven als een voortdurende hartaanval’

De Iraakse priester Behnam Benoka stond voor een enorme uitdaging nadat IS na 2014 in de vlakte van Ninevé veel kerken had verwoest. Een...

Maximaal 500 mensen mogen Mars voor het Leven lopen

Schreeuw om Leven organiseert voor zaterdag 13 november weer een fysieke Mars voor het Leven. Vorig jaar was er een 'kleinschalige versie', die vooral...

Way of Grace houdt Inspiratiedag en -avonden over kerkreformatie

Way of Grace houdt haar eerstvolgende Inspiratiedag op zaterdag 16 oktober in Capelle aan den IJssel. Wie verhinderd is kan het programma ook in...

Klimaatpelgrimage voert in elf etappes door Nederland

De internationale klimaatpelgrimstocht arriveert op 30 september in Nederland. Kerken, andere groepen en individuen kunnen zich bij de dertig klimaatpelgrims aansluiten tijdens de elf...

Speciale papieren uitgaven bij Israëlzondag (3 oktober)

Over ruim een week is het de eerste zondag van oktober: Israëlzondag. De NEM (Near East Ministry) heeft een kleine folder samengesteld waarin ze...

Xpeditie 3.6.0. houdt dag over ‘geloofsopvoeding in nieuwe jas’

Zaterdag 23 oktober wordt in Ede het eerste Xpeditie Event gehouden. De gebeurtenis staat 'in het kader van de geloofsopvoeding in de wereld van...