Extra info bij ’50-Woorden-katern’ (met instructievideo)

Uitdaging bestaat 50 jaar. Daarom hebben we voor onze lezers iets leuks toegevoegd in de nieuwe papieren editie (#445, nov 2023): een speciaal katern met 50 Woorden van Jezus, om uit je hoofd te leren (pagina 37-64). Met flashcards, icoontjes, plaatjes en ‘eerste letters’ wordt het leuk en haalbaar om de teksten te memoriseren.

Op deze pagina vind je een instructievideo (hoe werkt het?), delen we een heel rijtje goede redenen om Bijbelteksten uit je hoofd te leren en leggen we uit waarom we juist voor déze 50 teksten hebben gekozen. Tot slot vind je ook nog alle 50 teksten op een rij onder aan deze pagina. Als je over een tekstplaats hoovert met je cursus, verschijnt de tekst in een beeld. Zo heb je ook online een handige manier om te oefenen…

1) Instructievideo: hoe werkt het?

2) Goede redenen om Bijbelteksten uit je hoofd te leren

Alex van Nes – werkzaam als evangelist in België – is een warm pleitbezorger van het memoriseren van Bijbelteksten. Op zijn website bijbelmemorisatie.be vertelt hij er meer over en noemt hij de volgende 10 argumenten:

 • Het is tot Gods eer als wij ons toewijden aan Zijn Woord
 • Het verandert je denken
 • Het helpt je heilig te leven
 • Het beschermt je tegen onbijbels ideeën
 • Het is een bijbelse opdracht
 • Het doet je geestelijk groeien
 • Het helpt je in evangelisatie en in pastorale gesprekken
 • Het kweekt leiders met parate bijbelkennis voor de toekomst
 • Het helpt je om elke dag je bijbel open te doen
 • En stel dat de bijbel eens verboden wordt…

Deze bijbeltekst is een mooie oproep en aanmoediging:

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
Kolossenzen 3:16 (HSV)

3) Waarom juist deze 50 teksten?

De rode draad is dat het allemaal uitspraken zijn van Jezus. Hij van wie in de Hebreeën-brief wordt gezegd dat Hij de perfecte afdruk is van God zelf. Hij ook die letterlijk het Woord (van God) genóemd wordt. Van alle teksten die we hebben in de Bijbel, zijn de woorden van Jezus zelf daarom misschien wel bij uitstek de woorden om uit je hoofd te leren.

En waarom juist deze 50 uitspraken van Jezus? Het is een mooie, waardevolle reeks uitspraken die Jezus uitsprak in verschillende stadia van zijn bediening. Maar het is geen volledige reeks, ook niet per se een adequate samenvatting van wat Jezus gezegd heeft. Het is eigenlijk enkel en alleen een goed begin om Jezus’ woorden uit je hoofd te leren. We wensen je daarbij heel veel succes!

Lukt het jou inmiddels om deze 50 teksten te onthouden? Laat het ons weten! Dan kunnen we je feliciteren 🙂
Stuur je mail naar redactie@uitdaging.nl

De 50 teksten op een rij

 1. Lk 4:18
 2. Lk 4:19
 3. Mt 5:14
 4. Mt 5:15
 5. Mt 5:16
 6. Mt 6:9 en Mt 6:10
 7. Mt 6:11 en Mt 6:12
 8. Mt 6:13
 9. Mt 6:19
 10. Mt 6:20
 11. Mt 6:21
 12. Mt 6:26
 13. Mt 6:27
 14. Mt 6:31
 15. Mt 6:32
 16. Mt 6:33
 17. Joh 3:3
 18. Joh 3:5
 19. Joh 3:6
 20. Joh 3:7
 21. Joh 3:8
 22. Joh 3:14
 23. Joh 3:15
 24. Joh 3:16
 25. Joh 3:17
 26. Joh 3:18
 27. Joh 3:35
 28. Joh 3:36
 29. Joh 12:24
 30. Joh 12:25
 31. Joh 12:26
 32. Joh 15:9
 33. Joh 15:10
 34. Joh 15:11
 35. Joh 15:12
 36. Joh 16:13 a
 37. Joh 16:13 b
 38. Joh 16:14
 39. Joh 17:20
 40. Joh 17:21
 41. Mt 22:37
 42. Mt 22:38 en Mt 22:39
 43. Mt 22:40
 44. Mt 28:18
 45. Mt 28:19
 46. Mt 28:20
 47. Joh 20:21
 48. Joh 20:22 en Joh 20:23
 49. Acts 1:7
 50. Acts 1:8