Home > kort nieuws > CAMA Zending hoopt te groeien naar 100 uitgezonden zendelingen

CAMA Zending hoopt te groeien naar 100 uitgezonden zendelingen

door | 20 april 2023 | kort nieuws

Afgelopen jaar heeft CAMA Zending elf nieuwe zendelingen uitgezonden naar de minst bereikte volken. Hiermee is het aantal uitgezonden zendelingen gegroeid naar 74. Ook sluit CAMA Zending steeds meer partnerschappen, waarmee lokale kerkplanters ondersteund worden op plekken waar het evangelie niet of nauwelijks bekend is.

Nieuwe zendelingen
Eén van de nieuw uitgezonden zendelingen is met zijn gezin teruggegaan naar zijn geboorteland Ghana. Daar delen ze Gods liefde uit door relaties op te bouwen via scholing en landbouw. Ook met hun gebeds- en evangelisatiegroep maken ze Jezus zichtbaar waar Hij nu niet gezien wordt. Een andere zendelinge werd uitgezonden naar een gesloten land. Een stel met al eerdere ervaringen in de zending is uitgezonden naar het Midden Oosten. Zij werken met vluchtelingen en helpen bij het opbouwen en bemoedigen van de gemeente. Twee andere zendelingen runnen een cultureel centrum in een land waar erg weinig christenen zijn en sprake is van vervolging. Met dit centrum creëren zij een ontmoetingsplaats waar ze nieuwe christenen kunnen bemoedigen.

Mission Partners
Ook het aantal partnerschappen met gemeenten in onbereikte gebieden is gegroeid. Met Mission Partners heeft CAMA Zending inmiddels negentien samenwerkingsverbanden met lokale gemeentestichters in onder andere het Midden Oosten, Latijns-Amerika en India.
De organisatie hoopt in de komende jaren verder te groeien naar 100 uitgezonden zendelingen.

Bron: CAMA Zending / Foto: Pixabay

Lees ook