Home > kort nieuws > Tot Heil des Volks vangt vanaf maart vluchtelingenkinderen op in Amsterdam

Tot Heil des Volks vangt vanaf maart vluchtelingenkinderen op in Amsterdam

door | 5 maart 2024 | kort nieuws

Vanaf maart maakt stichting Tot Heil des Volks (THDV) de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Maximaal 54 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) worden in het centrum opgevangen. Het verblijf moet voor meer rust en stabiliteit zorgen.

De gevluchte kinderen verblijven op dit moment al op andere tijdelijke locaties in de stad. De kinderen gaan overdag naar school en na schooltijd hebben ze verschillende activiteiten. Daarbij worden zij ook steeds begeleid. Jeugdbeschermingsorganisatie Nidos heeft het voogdijschap over de kinderen. Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen. Daarnaast zet THDV zich ook in om naschoolse activiteiten aan te bieden.

Gastvrije stad
Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en opvang): “Amsterdam is een gastvrije stad en biedt een veilig thuis aan mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. De zorg voor alleenstaande kinderen is hierbij extra belangrijk. Als stad waarderen we de hulp en inzet van organisaties zoals de stichting Tot Heil Des Volks daarbij zeer.”

Weeskinderen
THDV-directeur Joël Voordewind zegt verheugd te zijn dat de organisatie met zijn verschillende panden de opvang van asielkinderen mogelijk kan maken. “THDV is in 1855 opgericht om weeskinderen en de meest kwetsbare mensen op te vangen. Nu in het verlengde daarvan dragen we graag bij aan de opvang en veiligheid van alleenstaande asielkinderen.”

Bron: Tot Heil des Volks
Foto: Unsplash / Aquiles Carattino

Lees ook