Home > kort nieuws > Voorganger Kees van Ekris wijst gebieden aan voor kansen Nederlandse kerk

Voorganger Kees van Ekris wijst gebieden aan voor kansen Nederlandse kerk

door | 6 februari 2024 | kort nieuws

Voorganger Kees van Ekris heeft op de missionaire conferentie ‘Meedoen in Gods missie’ zijn missionaire trendrede gepresenteerd. Onder de titel ‘Be Real – trends in een tijd vol contradicties’ heeft hij vijf cultuurtrends in 2024 genoemd waar vanuit christelijk oogpunt naar gekeken kan worden. De trendrede bevat tevens vragen om op de trends te reflecteren.

Verlangen naar onderdak
In zijn rede benoemt Van Ekris de thema’s lichaam, onderdak, geestkracht, radicaliteit en het genereren van ideeën. Als meest urgente taak van de kerk noemt hij troost, echtheid en verbondenheid bieden. “Ik gebruik het woord onderdak omdat ik het concreet bedoel: de kerk als plek om te schuilen, om thuis te zijn, iemand die tijd voor je neemt en luistert, en bidden kan, en een bepaalde vrijmoedigheid heeft om voor je ziel te zorgen en voor je lichaam.”

Een tijd van contradictie
Van Ekris schreef verder in zijn trendrede dat we in een onstuimige en explosieve tijd leven. “Maar dit is juist de tijd waarin mensen geroepen worden om op te staan als getuige van Christus, als vredestichter, als trooster, als activist.” Hij wijst deze vijf gebieden aan waar kansen liggen voor christenen.

Podcast
Op basis van de missionaire trendrede 2024 is door de IZB een podcastserie gemaakt, met bij elke trend een bijpassende podcastaflevering. Kees van Ekris en Rosa Douma (presentatrice Eerst dit-serie ‘Dit dus’) spreken met deskundige gasten zoals Paul Schenderling en Beatrice de Graaf over de thema’s lichaam, onderdak, geestkracht, radicaliteit en het genereren van ideeën. Vanaf half mei zijn deze podcasts beschikbaar onder het label van Eerst Dit.

De missionaire trendrede wordt tweejaarlijks gehouden op de conferentie ‘Meedoen in Gods missie’, een initiatief van de missionaire organisaties Verre Naasten en Kerkpunt. De hele trendrede is via deze link te lezen: izb.nl/trendrede.

Bron: Kees van Ekris/IZB
Foto: Missieloket

Lees ook