Home > kort nieuws > Wereldwijd verlangt de kerk naar Gods Woord in hun eigen taal

Wereldwijd verlangt de kerk naar Gods Woord in hun eigen taal

door | 23 mei 2024 | kort nieuws

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, zien wij nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen verandert. ‘Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot.’

Internationaal werken veel Bijbelvertaalorganisaties samen aan Vision 2025. Anke Plange-van Well, directeur internationale partnerschappen bij Wycliffe Bijbelvertalers, vertelt: “Vision 2025 houdt in dat er in 2025 in elke taal waar behoefte is aan een Bijbelvertaling een vertaalproject is gestart. De beweging die na het vaststellen van deze visie op gang kwam heeft gezorgd voor een enorm versnelling in het Bijbelvertaalwerk. 2025 komt nu dichtbij en er wordt enorm veel tegelijkertijd gedaan. Er zijn steeds meer organisaties betrokken geraakt bij het Bijbelvertaalwerk wereldwijd.”

Project 20/25

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland werken aan deze visie mee door middel van hun eigen Project 20/25. Met dit project willen ze in vijf jaar tijd starten met vijftig bijbelvertaalprojecten. Het totaal aantal talen van Project 20/25 staat nu al op 68 talen. Anke: “Toen we startten met dit project vonden we vijftig talen heel ambitieus. Maar nu zitten we al op veel meer talen. We zien wereldwijd heel duidelijk dat God aan het werk is. Bijbelvertaalwerk en evangelisatie gaan hand in hand: daar waar Gods Woord wordt gedeeld in de eigen taal komen mensen tot geloof.”

Geloven door vertaling

“Onlangs hoorden we nog een prachtig voorbeeld van Gods werk door Bijbelvertaalwerk, uit West-Afrika,” vertelt Plange. “Augustin Tine, een vertaler voor de Wolof-taal in Senegal, nam het vertaalde Lukasevangelie op audio mee naar huis. Hij liet het aan zijn familie horen. Ze begrepen voor het eerst écht wat er bedoeld werd. Meerdere familieleden kwamen tot geloof. Zo krachtig werkt God.”

Het voorbeeld uit Senegal staat symbool voor hoe de Bijbelvertaalteams vaak te werk gaan. Anke: “We wachten niet tot een heel Oude of Nieuwe Testament klaar is, maar zodra er een gedeelte klaar is, wordt dit gedeeld met de gemeenschap. Steeds vaker ook op audio. In West-Afrika merken we dat voorgelezen verhalen veel beter ontvangen worden dan enkel de geschreven tekst. Ook de rol van de kerk wordt steeds groter. Enerzijds krijgen we vaak vanuit de kerk de vraag om met hen te starten aan een Bijbelvertaling. Maar ook andersom: daar waar de Bijbel in de eigen taal beschikbaar is, groeien of ontstaan kerken. Gods Geest werkt door!”

Bron: wycliffe.nl
Foto: Augustin Tine. Door: Wycliffe Bible Translators UK

Lees ook