Home > kort nieuws > Wycliffe vraagt steun bij vertalen Bijbel naar gebarentaal

Wycliffe vraagt steun bij vertalen Bijbel naar gebarentaal

door | 8 maart 2024 | kort nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers vraagt specifiek aandacht voor financiele steun bij het vertaalwerk voor doven. Wereldwijd zijn er maar dan 400 gebarentalen, maar in slechts eentje is de Bijbel beschikbaar.

Voor horende mensen is het vanzelfsprekend dat ze verstaan wat er wordt gezegd. Een taal leren gaat immers gepaard met horen. Maar dit is niet van toepassing bij doven. Zij kunnen meestal wel lezen, maar het Nederlands is bijvoorbeeld lastig om te begrijpen. De Bijbel is een platte tekst bestaande uit letters en woorden, maar doven denken en zien in 3D. Zelfs in Nederland vormen doven een groep mensen die nog niet bereikt is met de Bijbel in hun eigen taal. Volgens Wycliffe weet slechts 2% van alle doven wie Jezus is.

Wycliffe vraagt om deze redenen extra aandacht om deze achtergestelde doelgroep bekend te laten worden met het evangelie. Dit doen ze met een aparte actiepagina. Daar wordt uitgelegd welke stappen er nodig zijn om een gebarentaal tot stand te laten komen. Ook vertelt vertaalconsulent Alfred hoe het is om doof te zijn en wat zijn werk voor Wycliffe inhoudt. Ook kun je op via deze pagina een donatie doen om dit werk te ondersteunen.

Bron en foto: Wycliffe Bijbelvertalers

Lees ook