016 Hel?

0
61
Aanslagen in Parijs, aanslagen in Brussel, aanslagen over de hele wereld. Met geweld probeert een groep aanhangers van de Islam mensen te bekeren tot de Islam. De hele wereld willen zij veranderen in een Islamitische staat. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Als we het niet vrijwillig willen, dan maar vanuit angst. Maar zeg nou zelf, wie zou bij zo’n groep willen horen? Een groep die dreigt met aanslagen als je je niet bekeert!

Wij vinden ons als christenen zoveel beter, want wij blazen niemand op als hij of zij zich niet bekeert. Nee, dat niet. Maar wat wij soms doen is net zo erg. Wij dreigen mensen dat als ze zich niet bekeren, God hen naar de hel stuurt!

‘Ja maar’ zul je zeggen, ‘de hel is toch een realiteit!’ Mensen moeten weten dat als ze zich niet bekeren, ze onder Gods toorn vallen en ze verloren gaan. Dat is de boodschap die we moeten preken!’ Nee, dat is niet de boodschap die wij moeten preken. God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft ons lief. Hij wil ons redden, ons eeuwig leven geven. Dat is de boodschap die wij moeten preken!

Het punt is dat, als wij preken dat God ons naar de hel stuurt als wij ons niet bekeren, we uitgaan van een IS-god, die mensen vanuit angst wil bekeren tot Hem. ‘Pas maar op, want anders!!!!!!’ Dan is God een narcistische god, die koste wat kost, desnoods vanuit angst, vereerd en aanbeden wil worden. En dat is nu precies wat God niet is.

Maar we gaan toch verloren als we ons niet bekeren? Nee, we ZIJN al verloren als we ons niet bekeren. Een ieder van ons heeft gezondigd. Er is zelfs niet één mens die zonder zonde is. Paulus zegt: ‘Wie je gehoorzaamt, diens slaaf ben je.’ Wij zijn dus allen slaven van de duivel en daarmee zijn we verloren. We vallen onder de heerschappij van de duivel, in zijn rijk van duisternis. Met onze bekering trekt God ons hier juist uit en brengt Hij ons over naar het rijk van Zijn Geliefde Zoon, de Enige die niet gezondigd heeft en daarmee ook de prijs voor ons leven kon betalen. Wie in Jezus gelooft wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld! Het is een detail, maar wel een belangrijk detail.

God is geen IS-god, die ons door angst bekeert en ons dwingt Hem te aanbidden, ‘want anders…’ Wij hebben een goede God, Die ons liefheeft en ons wil redden uit het duister. Hij heeft daar de volle prijs voor betaald. Hij heeft Zichzelf hiervoor laten afslachten! Liefdevol houdt Hij nu Zijn handen naar ons uitgestrekt. Zodra je die hand pakt, kan Hij jou trekken uit het duister waar je in zit. Dit is de enige manier waarop de waarheid van de hel gepreekt mag worden. Niet: ‘Bekeer je, anders ga je er heen.’ Maar: ‘Je zit er al in, maar Jezus wil je er uit halen!’

Onze God is een goede, liefdevolle, barmhartige God, die niet meer aan onze zonden wil denken, maar die met liefde aan ons denkt en ons een hoopvolle toekomst wil geven. Wanneer wij geloven in Jezus, zijn wij Zijn kinderen. Laten wij diezelfde eigenschappen aannemen als onze Vader en mensen niet benaderen met dwang, maar met liefde!

God heeft jou lief!
Rineke

Enquete: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel.