Het vergeten gebed van Paulus

0
242
Gebed voor Israël is geen populair onderwerp. Toch is het het enige volk waarvan in de Bijbel een gebed voor hun zaligheid vermeld staat. “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.” (Rom. 10:1)

Het gebed van Paulus voor zijn Joodse volksgenoten, blijkt door de geschiedenis heen een belangrijke rol te spelen. Neem bijvoorbeeld de familie ten Boom. Corrie ten Boom en haar familie boden met gevaar voor eigen leven onderdak aan Joodse mensen tijdens de oorlog. Zij boden praktische hulp, maar verzwegen het Evangelie niet. God kon het gezin gebruiken omdat er grote liefde was voor het Joodse volk. Dat begon met de opa van Corrie ten Boom, die al in 1844 een gebedsgroep voor Israël oprichtte.

Elke vrijdagavond bidden voor Israël
Israël en de Bijbel roept mensen daarom op om het vergeten gebed van Paulus weer te gaan bidden. Dat kan klein beginnen door elke vrijdagavond bij het eten voor Israël te bidden. Om mensen te helpen herinneren wordt er elke vrijdag via WhatsApp een concreet gebedspunt verstuurd. Met twee eenvoudige stappen kunnen geïnteresseerden zich aanmelden:

• Voeg 06 83989693 toe aan uw adresboek
• Stuur een bericht met ‘GEBED AAN’ naar dit nummer

Meer informatie over het aanmelden vindt u op www.israelendebijbel.nl/gebedsapp

Over Israël en de Bijbel
We zien een geestelijke nood onder het Joodse volk. Velen van hen hebben zelf namelijk geen Bijbel in huis. Aangezien we Gods Woord via het Joodse volk hebben ontvangen, willen we uit liefde en dankbaarheid weer aan hen teruggeven. Daarom verspreiden we sinds 1969 wereldwijd tweetalige Oude en Nieuwe Testamenten. Daarnaast geven we via lezingen, ons magazine en andere uitgaven onderwijs over Gods plan met Israël.