Gebouw diaconessen Amerongen verkocht

0
99
Het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen is verkocht. Stichting Heart Cry zal, samen met een aantal aanverwante organisaties, gebruik gaan maken van het pand. Op 2 mei is de ondertekening van het koopcontract.

De diaconessen verkochten het pand, omdat het te groot werd voor het huidige aantal diaconessen. Ook de toetreding van nieuwe diaconessen bleef uit. Zij verhuizen begin 2019 naar een nog nieuw te bouwen pand in het hartje van Amerongen. In het nieuwe gebouw met 7 appartementen en 4 eengezinswoningen, starten ze samen met enkele gezinnen en/of alleenstaanden een nieuwe leefgemeenschap.

Heart Cry is een interkerkelijke appèl- en opwekkingsbeweging die al langere tijd op zoek was naar een centrale plek in Nederland om de activiteiten en aanverwante bedieningen onder te brengen. De fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ voor discipelschap, zending en evangelisatie te Hilversum zal vanaf volgend jaar hier een definitieve plek krijgen, evenals de zaterdagopleiding van Bijbelschool Filadelfia. Naast de Bijbelscholen zal ook het platform Hart voor het gezin vanuit het gebouw in Amerongen gaan opereren.

“Niet geheel onverwachts maar we beschouwen het wel als een geschenk uit de hemel dat we dit pand met hulp van een aantal investeerders kunnen kopen”, aldus Arjan Baan, directeur van Heart Cry. “We ervaren het na vijftien jaar bouwen aan onze stichting als een nieuwe en bijzondere stap in de toekomst. Het ontstaan van het Zendingshuis komt voort uit een geestelijke opwekking in de vorige eeuw. We beschouwen het als een groot voorrecht om op dat geestelijk fundament vanuit dit prachtige gebouw christenen en geestelijk werkers te mogen toerusten voor de grote zendingsopdracht.”

Zr. Greet Verhoeven, leidinggevend diacones: “Bij de verkoop was het voor ons belangrijk dat de nieuwe bestemming van het gebouw recht zou doen aan de geschiedenis van deze voor ons bijzondere plek. We zijn blij dat de plannen van Heart Cry daar mooi bij aansluiten.”

De verwachting is dat St. Heart Cry het pand in juli 2019 betrekt.