Lucas in het Arabisch-Nederlands

0
318
‘Arabischtalige gelovigen in Nederland kunnen nu het Lucas-evangelie lezen in de taal van hun hart – met ernaast dezelfde bijbeltekst in de taal van het land waar ze wonen’. Aldus directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) over het tweetalige Lucas-evangelie. Begin oktober 2018 werd dat aangeboden aan Anmar Hayali van Samen Kerk In Nederland (SKIN).

Het boekje bevat de tekst van het Lucas-evangelie in de Arabische Groot Nieuws Bijbel en de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal is de meest duidelijke Bijbel van Nederland. ‘Of je nu Arabisch of Nederlands leest, dit boekje biedt de mogelijkheid om samen de Bijbel te lezen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf.

Brug
Coördinator Anmar Hayali van SKIN, de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken, noemt dit tweetalige evangelie: ‘een prachtige uitgave. Ons geloof komt niet uit de lucht vallen. De evangelieverhalen over Jezus’ leven, dood en opstanding zijn betrouwbaar. Dit boekje brengt een belangrijk onderdeel van het meest betrouwbare document aller tijden in eigentijdse taal dichterbij voor beide taalgroepen en slaat tussen hen een brug.’

Hayali hoopt dat mensen uit beide taalgroepen het gaan gebruiken, zoals vluchtelingen uit Syrië en andere Arabische landen maar ook migranten die hier al lang wonen. ‘De nieuwkomers  kunnen er hun Nederlands mee verbeteren. Ook is het geschikt voor jongeren die in Nederland zijn opgegroeid, maar van wie de ouders alleen het Arabisch beheersen.’

Lucas in Arabisch-Nederlands is voor € 1,25 te bestellen via shop.bijbelgenootschap.nl.

Op de foto (NBG/Sandra Haverman) Paul Doth, projectleider migrantenkerken bij het NBG, overhandigde het eerste exemplaar aan coördinator Anmar Hayali van SKIN (links).