Royal Jongbloed en Ark Media samen

0
168
Royal Jongbloed en Stichting Ark Mission hebben afgelopen week overeenstemming bereikt over de samenvoeging van de uitgeefactiviteiten, waarbij Ark Media onderdeel wordt van Royal Jongbloed. Met deze bundeling van krachten ontstaat een sterke zelfstandige christelijke uitgeverij, die hiermee haar positie op de christelijke markt verstevigt.

De naam en activiteiten van Ark Media blijven gehandhaafd. De medewerkers van Ark Media werken per 1 januari 2018 vanuit het kantoor van Royal Jongbloed in Heerenveen.

Beide uitgeverijen hebben in het verleden reeds op diverse terreinen samengewerkt, en hebben elkaar nu ook gevonden in een gezamenlijke visie voor de toekomst van de christelijke boekenmarkt. Ze kijken dan ook vol vertrouwen uit naar het vervolg van de samenwerking. Matthy Groen, financieel directeur Royal Jongbloed: “Jongbloed is een brede uitgeverij waar Ark Media een goede aanvulling op is. Door de toegenomen schaalgrootte verstevigt Jongbloed haar positie in de veranderende christelijke markt.” Mark de Boer, directeur Stichting Ark Mission: “Door de samenvoeging kan Ark Media haar unieke positie behouden en verder uitbouwen als onderdeel van een breder concern.”

Stichting Ark Mission zal haar werk op het gebied van bijbelverspreiding en missionaire projecten zelfstandig blijven voortzetten in nauwe samenwerking met Royal Jongbloed.

www.royaljongbloed.nl | www.arkmedia.nl