Student waardeert respectvol taalgebruik

0
114
Het nieuwe studiejaar is alweer een paar weken oud. In augustus heeft de Bond tegen vloeken verschillende introductieweken bezocht en onder studenten een enquête gehouden. Hoe denken studenten over vloeken en schelden? En is er verschil met 2017? De Bond tegen vloeken vroeg studenten een aantal stellingen te beoordelen. Bijna 300 studenten hebben hun mening gegeven.

Vloeken
Wat direct in het oog springt is het resultaat bij de stelling: “Iemand kan met zijn woorden te ver gaan”. Net als in 2017 zijn acht op de tien studenten het hier volledig mee eens. Als het over vloeken gaat is de reactie gemiddeld genomen een stuk minder uitgesproken. Met de stelling dat je met vloeken niemand beledigt, is 28 procent het een beetje of helemaal eens. 31 procent zegt daarentegen dat je met vloeken wel degelijk mensen beledigt, terwijl nog eens 40 procent het een beetje oneens is met de stelling.

Aanspreken
Een verschil met 2017 ontstaat bij de vraag of taalgebruik invloed heeft op je omgeving. Het percentage studenten dat hier volledig mee instemt is geslonken van 48,5 naar 34 procent. Studenten zijn het juist vaker gedeeltelijk eens met de stelling dat taalgebruik invloed heeft op de omgeving. Het aantal dat het er volledig mee oneens is, is ten opzichte van 2017 verdubbeld, maar met ongeveer 7,5 procent nog steeds klein. Een vergelijkbare uitkomst is te zien bij de stelling: “je mag mensen aanspreken op hun taalgebruik”. Ook hier is een heel groot deel van de studenten het helemaal of gedeeltelijk met de stelling eens. Het kleine aantal dat dit niet vindt, is juist gehalveerd ten opzichte van 2017.

Jeugd
Als het om ‘de jeugd’ gaat, zijn er interessante verschillen te zien. Ruim 90 procent vindt dat volwassenen een voorbeeld zijn voor de jeugd om hen heen, vergelijkbaar met vorig jaar. Op de vraag of de jeugd van tegenwoordig te grof in de mond is, volgt een veel minder eensluidend antwoord. Bijna 58 procent vindt van wel, ongeveer 41 procent vindt van niet. Wat echter het meest opvalt, is dat in totaal bijna driekwart van de studenten ‘een beetje eens’ of ‘een beetje oneens’ aangeeft.

Al met al blijkt dat studenten gemiddeld genomen waarde hechten aan respectvol taalgebruik. Er is wel enige verschuiving waar te nemen in de vergelijking met cijfers uit 2017, maar het algemene beeld lijkt toch te zijn dat grove taal niet normaal is.

De Bond tegen vloeken is een stichting die in 1917 werd opgericht. De Bond tegen vloeken doet het werk vanuit de overtuiging dat Gods Naam heilig is. Alle vormen van respectvol taalgebruik bevorderen we met de verschillende activiteiten die we ontplooien. De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik.