Bedenktijd voor bestaan Jezus ontkennende dominee

0
141
Omdat hij ontkent dat de historische Jezus ooit heeft bestaan, staat het ambt van ds. Edward van der Kaaij bij de hervormde (PKN) Vredeskerk in Nijkerk op de tocht. Hij is voorlopig drie maanden met vakantie gestuurd, maar uiterlijk medio juni moet worden besloten of hij aan de gemeente verbonden kan blijven. De kerkenraad zou daar grote moeite mee hebben.

Van der Kaaij publiceerde zijn inzichten in het boek ‘De ongemakkelijke waarheid’, dat een behoorlijke steen in de kerkelijke vijver bleek. De classis van de PKN heeft hem nu vrijgesteld van werkzaamheden, zoals voorgaan in de diensten en hij krijgt drie maanden bedenktijd. Een visitatiecommissie praat in die periode met de diverse partijen en vertegenwoordigers van andere kerken.

Volgens Van der Kaaij is de figuur van Jezus afkomstig uit Egyptische mythologie. Met de afkoelperiode van drie maanden heeft zowel de dominee als de kerkenraad, die hem het liefst op non-actief had willen stellen, nu ingestemd. Volgens de kerkenraad is men het in de wijkgemeente over het algemeen niet eens met de pastor en dreigen diens uitspraken haar uiteen de te drijven. De Gereformeerde Kruiskerk weerde hem eerder van de kansel tijdens een daar gehouden interkerkelijke dienst.

Verstandig vindt Van der Kaaij het, op verzoek van de kerkenraad door de classis genomen besluit, overigens niet. Dat brengt volgens hem veel onrust en verdriet bij gemeenteleden teweeg. Maar de kerkenraad stelt daar tegenover dat het boek – door hem ‘voer voor theologen’ genoemd – velen diep in hun geloof heeft geraakt.