Beelden bij woorden van de Here Jezus

0
203
De Here Jezus sprak om verschillende redenen meestal in gelijkenissen. Een van de redenen was dat daardoor zijn woorden makkelijker herinnerd konden worden. De makers van het boek ‘Uitspraken van Jezus Christus in beeld’ hadden een soortgelijk doel voor ogen, maar dan op een moderne, eigentijdse manier. Hoe hebben ze dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Fotoboek
Op de eerste plaats lijkt dit een fotoboek, zoals die bijvoorbeeld worden uitgebracht door World Press Photo of National Geographic Society. In dit boek op A4-formaat, als cover dezelfde foto als bij uitspraak 93, zijn op twee tegenovergelegen pagina’s soms prachtige foto’s afgedrukt met daarnaast een uitspraak van de Here Jezus. Maar zoals de genoemde fotoboeken, die vaak ter inzage op een tafel liggen, zijn 150 uitspraken van foto’s voorzien die zelden meteen een connectie hebben met de Bijbeltekst. Om te begrijpen waarom dit gekozen is, kan met een smartphone informatie opgehaald worden van het Internet (JC.Jesus.net). Daar kan uitleg worden gevonden over wie, waarom deze foto bij de Bijbeltekst koos. Ook is er informatie te vinden over de Bijbeltekst in diens context, er kan een stukje uit de film ‘The Life of Jesus’ en video’s worden bekeken, cursussen worden gevolgd en e-mailseries worden aangevraagd. Een boeklint helpt om aan te geven waar de lezer is gebleven.

Gekozen woorden
De Bijbelteksten komen alleen uit de Evangeliën (vooral uit Matteüs). Het boek gaat niet over een theologie en is geen Bijbelstudie of Bijbeluitleg. Het is bedoeld om te verassen en kan soms troosten. Ook kan het onder de indruk brengen over wat de uitspraken van de Here Jezus ook aan de tegenwoordige generatie te zeggen heeft. Dan blijkt diens actualiteit. De bedoeling van de makers is dat de lezer elke dag een foto samen met de Bijbeltekst in zich opneemt en op zich in laat werken. Erover mediteert en nadenkt wat het aan de lezer zegt, wat die ziet en erbij voelt. Ze stellen de lezer voor om het boek een hele dag open te laten liggen. Er is gebruik gemaakt van zeven verschillende Bijbelvertalingen, waaronder de New King James vertaling. Twee Bijbelteksten staan daarom in het Engels. Negenendertig mensen hebben meegewerkt aan de productie van dit boek. Zij hebben de foto’s gekozen en erbij aangegeven waarom ze voor een bepaalde foto kozen. Onder die medewerkers zitten bijvoorbeeld ook leden van de Tweede kamer.

Evaluatie
Dit is een bijzonder boek met enkele prachtige foto’s. Het verband tussen een foto en een Bijbeltekst is echter soms ver te zoeken en dat prikkelt om na te zoeken waarom dat verband er zou zijn. Sommige foto’s zijn echter suggestief, moraliserend of vergezocht. Er zijn foto’s die veel mensen niet bij de gekozen Bijbeltekst plaatsen. Dat is dan extra uitdagend. Jammer is dat een register van Bijbelteksten ontbreekt en dat het boek alleen pas ‘werkt’ met behulp van Internet.

Boers, M., J-W. Bosman en P. van Dijk, Uitspraken van Jezus Christus in beeld.2018, Plateau, Hilversum. 308 pagina’s, € 29,95, ISBN: 9789058041425.