Christenen door overheid vervolgd

0
166
Uiteindelijk dreigt elke gelovige het gevaar om in handen te vallen van een goddeloze overheid. Het hangt er immers helemaal van af of die twee, de gelovige en de overheid, elkaar kunnen tolereren. Een leven waarin dit gevaar werkelijkheid werd was dat van de Roemeense predikant en zendeling Richard Wurmbrand. De verfilming van zijn boek ‘Tortured for Christ’ laat dit zien. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten.

Levensverhaal
Richard (1909-2001) groeide op in een areligieus Joods gezin in Roemenië en zijn jeugd was bitter. Na zijn bekering in 1938 werd hij een predikant, vertegenwoordiger van de Wereldraad van Kerken en richtte hij zich op zending (Missie aan de Joden).

In augustus 1944 vielen de Russen zijn thuisland Roemenië binnen en toen begon een communistische nachtmerrie. Atheïsme werd de staatsideologie en openlijk en overtuigd christen-zijn werd reden voor arrestatie en marteling. Religieuze leiders konden kiezen: of in dienst komen van de communisten of in de gevangenis belanden. Spionnen waren overal. De kerk moest ‘ondergronds’ gaan.

Richard koos voor zendingswerk (Voice of the Martyrs) onder zijn landgenoten en onder de communistische Russen, want hij sprak vloeiend Russisch. Aanvankelijk gaat het goed met het zendingswerk en de ondergrondse kerk. Er was zelfs enige groei en zelfs een enkele Rus werd gelovig.

Het gaat ‘fout’
De communistische regering voerde echter langzaam de druk op. Geloofssamenkomsten, bidden en het hebben of verspreiden van de Bijbel werd streng verboden. Op 29 februari 1948 wordt Richard gearresteerd, omdat hij zich openlijk tegen het belang van de Sovjets en de communistische partij had gekeerd. Dan begint de onbeschrijfelijke marteling en drie jaar lang eenzame opsluiting. De overheid wilde de namen weten van de gemeenteleden en met wie hij samenwerkte, maar Richard weigerde dat te delen. Later werd ook Richards vrouw, Sabina, gearresteerd. Ook zij ondergaat marteling in een werkkamp, waar ze aan de bouw van een Donau kanaal moest gewerkt. Beiden, Richard and Sabina, vonden ondanks alles veel steun in hun geloof, maar ondervonden ook wat het is als ‘kwaad’ het regeringsbeleid domineert. Ook in hun gevangenschap ging hun zendingswerk door. Maar hoe zou het met hen aflopen?

Evaluatie
Dit is een indrukwekkende verfilming van een waar gebeurd verhaal. De film is deels opgenomen in (nog bestaande gevangenissen in) Roemenië. Opvallend is de rust die de film uitstraalt en de mooie muziek die het begeleidt. Duidelijk wordt dat zelfs een overheid in dienst van satan tegen ware gelovigen niets kan uitrichten. Het is immers duidelijk dat gewoon de doodstraf geven alleen maar een beloning zou zijn. Marteling is dan het enige wapen dat overblijft. Maar ook dat blijkt uiteindelijk zinloos. Gods werk gaat ook in de gevangenis onverminderd door. De film is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het niet-zo-glorieuze, maar realistisch gevaar van geloven; die van onderdrukking en vervolging. Een eerbetoon aan de Roemeense martelaren van allerlei denominaties van de christenheid. Een aanrader.

Tortured for Christ. 2018, NEEMA Media B.V., Amersfoort, en SDOK, c.62 min., € 14,99, ISBN: 9789492925022.