De rand van het paradijs

0
77
Zendingswerk is niet alleen een belangrijke activiteit van het Lichaam van Christus, maar vereist meer dan andere activiteiten voor God. Zonder af te doen aan die andere activiteiten. Bij zending gaat het niet alleen om het overwinnen van enorme weerstanden tegen verandering, maar vooral om spirituele oorlogsvoering. Vaak vindt zending plaats in een volledig andere en vijandige culturele omgeving. In een nieuw boek van de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM) wordt het leven van een zendeling beschreven. Op openhartige wijze wordt verslag gedaan van zijn zendingswerk in Turkije.

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Van Zuid-Afrika naar Turkije
Martin de Lange werkt met plezier bij de Special Crime Scene Investigation Unit van de Zuid-Afrikaanse politie. Zijn vrouw Petro heeft twijfels bij zijn werk, waarbij hij bijna dagelijks te maken heeft met moorden en lijken. Wat als God hen zou roepen om Hem op een andere, betere manier te dienen? Dan komt het moment waarop Martin daartoe geroepen wordt. Geen makkelijke keuze, want het begint met een grote stap in geloof: radicaal leven uit geloof. Martin en zijn vrouw zeggen hun vaste banen op en daarmee eindigt direct de maandelijkse stroom van inkomsten, terwijl de stroom rekeningen onverminderd doorgaat. De nodige periode van voorbereiding volgt: ze gaan naar een Bijbelschool. Vlak voor het afronden van die studie komt Martin in contact met een zendeling. Daarom besluit hij geen voorganger of kerkelijk werker te worden maar ook zendeling. Ze verbinden zich aan OM. Die legt hen een periode van zendingstraining op. Daarna volgt hun reis naar Ankara, de hoofdstad van Turkije. Als ze eindelijk op het zendingsveld zijn blijken spanningen die dat oplevert erg hoog.

Naar de rand van het paradijs
Uiteindelijk vinden ze hun bediening in Zuid-Turkije aan de noordelijke rand van het gebied dat vroeger Mesopotamië – (land) tussen de rivieren (Eufraat en Tigris) – werd genoemd. Rivieren die volgens de Bijbel door de omsloten tuin van Eden stroomden (Gn 2:14). Zending dus aan ‘de rand van het paradijs’. Zendingswerk blijkt daar verre van paradijselijk. Martin wordt verschillende keren gearresteerd, gevangen gezet en mishandeld. Ook krijgen zijn gezin te maken met aardbevingen en andere problemen tot terrorisme aan toe, maar toch gaat het werk van God door. De grootste schok komt als hun collega’s vermoord worden.

Evaluatie
Dit inspirerende boek heeft een vlotte, realistische en soms humoristische stijl met aandacht voor details. Zo worden enkele interessante zaken over de Turkse cultuur & overheid en de Islam beschreven. Martin is positief over het mooie en gastvrije Turkije, maar christenheid is er niet welkom. Het boek is een biografie. Martins doel is evangelische gemeenten te stichten. Hoe hij dat doet wordt, waarschijnlijk opzettelijk, slechts zijdelings beschreven. Toch kan, voor wie er oog voor heeft, veel geleerd worden over het zendelingenleven. Zo komen de nadelen van een gehuwde zendeling met kinderen aan het licht. Ook blijkt een zendeling aangewezen op groot improvisatievermogen.

De rand van het paradijs
M. de Lange en B. Lamprecht
Operatie Mobilisatie
Emmeloord, 2012/2016
160 pagina’s
€ 10,00
ISBN: 9789063310158