De werkplek als zendingsveld

0
183
De wereld verandert voortdurend en zendingswerk moet zich daaraan aanpassen. Dat is de uitdaging van Theologen en Missiologen in het bijzonder. In het boek ‘Neem je baan op en ga!’ stelt Andrew Scott, het opperhoofd van de Amerikaanse tak van de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie, een andere aanpak voor. Wat is dat?

Door Marco van Putten

Meer dan ‘Tentenmaker’
‘Tentenmaker’ verwijst naar de werkwijze van Paulus op zijn zendingsreizen. Hij kon tenten maken en paste dat toe in het bedrijf van Aquila en Priscilla (Hnd 18:3). Zo zorgde hij voor inkomsten tijdens zijn zendingswerk (Hnd 20:34). Maar Scott (Baptist) stelt dat die ‘aanpak’ niet meer werkt. Hoewel het in elk geval beter is dan het uitzenden van zendelingen die geen inkomsten genereren maar volledig afhankelijke zijn van de fondsen van christenen. Voor dat type zending ziet Scott helemaal geen grote toekomst. Toch verwacht hij dat beiden vormen zullen blijven bestaan.

Enorm zendingsveld
Scott raakte tijdens zijn reizen naar zendingsvelden onder de indruk door de enorme sociale nood en gebrek aan Evangelie. De klassieke kerkelijke zending zou uit de pas lopen met de ontwikkelingen in de wereld. Zijn oplossing is om (buitenlandse) ‘zending’ op de werkplek (en de woonomgeving) tot de belangrijkste aanpak te maken. Scott richt zich tot 18-38 jarigen die het zendingsland het nieuwe thuis moeten maken (de millennials). Fulltime zending (zonder een baan) classificeert hij niet als ‘werk’. Hij verwacht dat zijn voorgestelde zendingswijze tot gevolg heeft dat christenen overal de ‘boventoon’ gaan voeren. Alleen zo zou enigszins het enorme tekort aan zendingswerk worden aangepakt. Volgens Scott worden tegenwoordig aan de zendeling te veel eisen vooraf gesteld. Toch besteed hij ook veel aandacht aan methoden (SMART), tools en vereisten.
Een klein aantal eindnoten geven alleen (vaak dezelfde) bronvermeldingen. Hij geeft een aparte toelichting voor voorgangers en zendingsleiders en een korte persoonsbeschrijving over zichzelf.

Evaluatie
Dit boek inspireert, maar deze zendingsaanpak is niet nieuw. Probleem is echter dat het bedrijfsleven geen democratie is en het leeuwendeel ervan onnuttig is voor God en corrupt. Wie zending bedrijft op de werkplek kan rekenen op problemen. Scott verwacht merkwaardig genoeg het tegenovergestelde. Het bedrijf of de ‘markt’ zouden Gods zegen onderkennen en de zendelingen daarom waardering en alle ruimte geven. Dat denken is naïef en gevaarlijk. Zeker in ‘gesloten’ landen. Hij onderschat de haat van de wereld.
Scotts boek is Amerikaans georiënteerd, hoewel hij ook kritiek op Amerika heeft. Zijn visie, om via de materalistische economie zending te bedrijven, rijmt niet met de Bijbel. Het heeft ook praktische problemen. Bijvoorbeeld: Hoe worden mensen bereikt die juist door die kapitalistische filosofie lijden? Ook is de vraag wat een zendingsorganisatie nog voor de werkende ‘zendeling’ te bieden heeft?
Scotts Bijbelonderbouwing en theologie rammelen; vrijwillige verspreiding voor zending verbindt hij aan Gods verstrooiingsstraf en de opdracht voor wereldwijde zending is volgens hem al voor de komst van de Here Jezus gegeven. Een zakenregister ontbreekt.

Scott, A., Neem je baan op en ga! 2018, Operatie Mobilisatie, Emmeloord, c.188 pagina’s, € 12,50, ISBN: 9789063310165.