Eindtijdscenario aangescherpt

0
29
Wat zijn de tekenen dat de Messias komt? Geen onbelangrijke vraag. Toch hebben veel gelovigen er weinig mee. Zij die het wel urgentie vinden komen tot verschillende vaststellingen erover. Een ding is zeker. De Messias keert terug naar het historische Beloofde Land in het Midden-Oosten. In het boekje ‘Clash of Kingdoms’ (Botsing van ‘Koninkrijken’) van Het Zoeklicht wordt niet alleen ingehaakt op het van hun bekende eindtijdscenario, maar wordt een verdere aanscherping gegeven. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Oude en nieuwe zaken
In acht hoofdstukken wordt toegewerkt naar het grotendeels bekende eindtijdscenario; de wederkomst van de Here Jezus in Jeruzalem. De auteurs (beiden theologen) willen met dit boekje een gids bieden om Bijbelse profetieën en de huidige actualiteit in het Midden-Oosten samen te brengen als vervolg op hun boekje ‘De ISIS crisis’ uit 2015. Er zijn ook andere dreigingen die volgens hen in verband staan met de eindtijd. Ze willen echter geen angst voor die dingen inboezemen, maar vrede, hoop en bekering. De meeste aandacht wordt besteed aan de eindtijdelijke toekomst van Israël. Die zou in 4 fasen verlopen. Er wordt een nieuw eindtijdsperspectief gegeven over Rusland (Magog), Turkije, Iran en de herrijzenis van Rome en van Babylon.

Geestelijk inzicht
Mensen zien wat er voor angstaanjagende gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de Brexit en de aanslagen in Europa, maar begrijpen vaak niet waarom ze gebeuren en wat het kan betekenen voor het eindtijdscenario. De auteurs stellen dat er rechtvaardige en boosaardige ‘koninkrijken’ zijn. Ze lichten een aantal boosaardige landen toe en de rol die ze volgens hen zullen hebben in de eindtijd. Bijbelse profetieën zouden bedoeld zijn om gelovigen hierbij te helpen. Ze zouden tonen dat geestelijke strijd met fysieke machten worden uitgevochten zonder dat gelovigen erbij betrokken zouden raken (?!).

Beperkt en verwarrend
Deze studie is gedateerd. Het beschrijft de wereldsituatie in 2016 met Obama als President, die de Staat Israël in gevaar zou hebben gebracht. Over Donald Trump wordt gezwegen (!). Landen worden ingedeeld in ‘good guys’ en ‘bad guys’. Opvallenderwijs blijft China onbesproken (!) . ‘The bad guys’ richten zich tegen elkaar en tegen de Staat Israël. Die Staat wordt met het Bijbelse concept Israël vereenzelvigd (christenzionisme). Rusland en de EU worden als de boze agitators neergezet, ondanks dat ze ‘christelijk’ zijn. Allerlei oorlogen worden beschreven wat het geheel nogal ingewikkeld en verwarrend maakt. Ze beschrijven een verrassingsaanval op Israël die God Zelf neerslaat. Daarna andere oorlogen, waardoor uiteindelijk de Messias komt.

Evaluatie
Dit is een interessante (Bijbel)studie, maar met een (Adventistische) agenda vanuit Amerikaans perspectief. Voor wie dat aanspreekt. De ondertitel dekt niet helemaal de lading, want op Islamitische Staat (IS) wordt alleen summier ingegaan. Het boekje heeft kleine letters, dus hoewel het dun is, heeft het een hoge informatiedichtheid. De weinige eindnoten verwijzen jammer genoeg hoofdzakelijk naar krantenartikelen. Onbegrijpelijkerwijs ontbreekt een register.

C. Dyer en Tobey M., Clash of the Kingdoms
Wat de Bijbel zegt over Rusland, IS, Iran en de eindtijd
Het Zoeklicht, Doorn, 2017
120 pagina’s, € 9,95
ISBN: 9789064512445