Geloofsinstructies afgeleid van Jakobus

0
205
De brief van Jakobus is kort maar belangrijk. Belangrijk, omdat het geschreven is door een van de eerste leiders van de gelovigen na de hemelvaart van de Here Jezus. Jakobus was waarschijnlijk ook nog eens familie van Hem. Jakobus leert praktisch geloven. Kees Goedhart gaat daar in het boekje ‘Wat doen we met ons geloof?’ op in. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Instructieboekje
De brief van Jakobus zou samengevat kunnen worden als: Geloven is niet genoeg, want God moet ook gehoorzaamd worden, dus geloof vereist ook daden. Daaraan heeft Goedhart, de bijna 80-jarige voorzitter van de stichting Opwekking, zich aan gehouden. Goedhart is ook bekend in de Evangelische wereld als zendeling, voorganger en schrijver. Het is een vernieuwd boekje over dit onderwerp. Het is geschikt voor zelfstudie, kring of kerkverband. Elke les eindigt met een aantal vragen om de instructie persoonlijk en praktisch te maken. De directeur van stichting Opwekking, Ruben Flach, heeft de inleiding geschreven. Opvallend is de aparte manier van indeling van de tekst in dit boekje. Goedhart heeft veel ruimte in de lopende tekst en veel alinea’s met pakkende kopjes gebruikt, zodat het instructiegehalte ervan hoog is. Per pagina staan er zo weinig tekstblokken. Daardoor leest het heel vlot.

Jakobus
Dit boekje heeft 12 hoofdstukken waarin vrijwel de hele brief van Jakobus behandeld wordt. Vrijwel, want het is opmerkelijk dat Goedhart soms eenzelfde tekstgedeelte in twee hoofdstukken behandeld, verzen overslaat (onbehandeld laat) en bepaalde tekstgedeeltes alleen maar samenvat. Dit komt omdat de hoofdstukken ook eerder thematisch zijn, dan dat het inhoudelijk dicht bij de Bijbeltekst blijft. Sommige instructies wijken af van waarover Jakobus het heeft. Hij onderbouwt zijn verhaal met allerlei andere Bijbelteksten (meestal Nieuwe Testament (NT)), die hij soms opmerkelijk uitlegt. De hoofdaandacht van Goedhart ligt bij de thema’s; geestelijke groei, beproeving/verzoeking, overwinning, zelfmisleiding, wijsheid/kennis, volharding/geduld en effectief bidden. De meesten van deze zijn ook thema’s of sleutelwoorden in Jakobus.

Evaluatie
Dit is een makkelijk toegankelijk, nuchter en praktisch boekje naar aanleiding van de brief van Jakobus. De ondertitel ‘studies’ is echter overtrokken. Goedhart geeft milde instructies naar aanleiding van Jakobus. Juist in de ondertitel is wel dat die ‘uit de brief van Jakobus’ komen. Het blijft bij een verkenning van die brief. Het is geen exegese (grondige vers voor vers verklaring). Goedhart wijdt geregeld nogal uit op heel andere onderwerpen. Zijn instructies zijn algemeen evangelisch (interkerkelijk). Volgens hem schreef Jakobus aan de Joodse gelovigen, maar de vraag is of Goedhart die doelgroep ook aanspreekt. Vooral omdat hij het centrale thema van Jakobus (en het NT) – het Israëlitische karakter van het Nieuwe Verbond – vrijwel geheel laat liggen of tegenspreekt. Wat dat laatste betreft stelt hij bijvoorbeeld dat Abraham zijn gerechtigheid niet bewerkte, maar van God als gift kreeg (?!). Jammer is ook dat een register, van bijvoorbeeld Bijbelboeken, ontbreekt. Dit boekje is een aanrader.

Goedhart, K., Wat doen we met ons geloof? 12 studies uit de brief van Jakobus. 2018, Scholten, Zwolle, 103 pagina’s, € 13,50, ISBN: 9789079859986.