Het avondmaal is bedoeld als een feest!

0
96
Iedereen die een gift overmaakt van €25 of meer voor het werk van Uitdaging ontvangt het belangrijke boek ‘De ontdekking van het avondmaal’ van Arie-Jan Mulder (foto) als ‘dank u wel geschenk’ thuisgestuurd. Uitdaging heeft uw ondersteuning nodig. Graag willen wij onze dankbaarheid daarvoor uiten.

Een paar vragen aan Arie-Jan Mulder, schrijver van het boek ‘De ontdekking van het avondmaal’.

Arie-Jan, hoe kwam je er zo toe om een boek over het avondmaal te schrijven?
Wat ik merkte was dat er zo verschillend over het avondmaal wordt gedacht. Maar waar ik vooral door geraakt werd, was dat er zoveel mensen worstelen met het avondmaal en er zelfs onder lijden. Dat leek me niet goed. Voor mij was dat de start voor een hernieuwende bijbelse ontdekkingstocht.

Maar het avondmaal is zo vertrouwd voor de meesten van ons, is daar nog iets aan te ontdekken?
Nou, dat was dus voor mij ook heel verrassend. Ik merkte dat ik eigenlijk vooral meningen van anderen over het avondmaal had nagepraat. Maar in de bijbel las ik na al die jaren ineens weer dingen die nieuw voor mij waren.

Kan je iets van die nieuwe dingen noemen?
De belangrijkste ontdekking was dat het avondmaal echt bedoeld is als een feest. Jezus maakt bij de instelling van het avondmaal eigenlijk heel duidelijk dat het in alle opzichten een feestelijke maaltijd is, waarmee we alles vieren wat hij voor ons heeft gedaan. En als je eenmaal ziet dat het een feestmaaltijd is, bepaalt dat ook hoe je er verder mee omgaat.

Op wat voor manier kreeg je zicht op dat feestelijke karakter van het avondmaal?
Gewoon door de instelling van het avondmaal door Jezus zelf nog eens nauwkeurig te lezen. Bij de studie van het avondmaal gaan we meestal direct lezen in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinte, maar daar begint het natuurlijk niet. Het begint bij Jezus.

Maar bij de instelling van het avondmaal, vlak voor de kruisiging, denken we toch vooral aan het lijden van Jezus en niet aan een feest?
Inderdaad ja, doordat Jezus het instelt vlak voor zijn lijden, associëren we het avondmaal daar al snel mee. Maar Jezus wijst bij de instelling van het avondmaal op een aantal grote bijbelse thema’s en bij al die gelegenheden hoort een afsluitende maaltijd met een uitgesproken feestelijk karakter. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ betekent dus niet dat we verdrietig zijn over het lijden van Jezus, maar dat we dankbaar en blij vieren wat hij voor ons heeft gedaan.

Maar als we in de Korintenbrief over het avondmaal lezen, dan klinkt dat niet allemaal even feestelijk. Hoe zit dat dan?
Paulus schrijft aan die gemeente een nogal boze brief. De reden voor zijn ontstemming is dat ze de liefde zijn kwijtgeraakt en elkaar met minachting behandelen. Hij gebruikt dan onder andere de viering van het avondmaal om ze op hun wangedrag te wijzen. De brief gaat dus niet over ‘de juiste manier om avondmaal te vieren’, maar over de noodzaak om terug te keren in de liefde voor God en voor de ander. Vandaar het beroemde hoofdstuk 13, over de liefde.

Heb je nog een laatste opmerking voor onze lezers?
Ik ben vooral heel dankbaar dat dit boek voor zoveel mensen tot zegen is. Uit de reacties merk ik dat het voor heel veel mensen echt bevrijdend heeft gewerkt.

==========================================
Zo ontvangt u dit boek per post thuis
U maakt een gift over van €25 of meer, voor het werk van Uitdaging en wij sturen u het boek ‘De ontdekking van het avondmaal’. Giften kunnen op de volgende manieren worden overgemaakt.

Via de acceptgiro die abonnees met de krant thuis hebben ontvangen.

Via het machtigingsformulier dat abonnees met de acceptgiro hebben ontvangen.


De actie loopt tot 16 december als de nieuwe Uitdaging krant uitkomt.