Hoe oud is de aarde?

0
191
De oudheid van de aarde haakt in op fundamentele vragen over het leven op aarde. Evolutietheorieën geven daar antwoorden op die door de meeste mensen worden aanvaard. Maar wie onderzoekt waarop deze theorieën zijn gebaseerd ontdekt dat ze eerder met een geloof dan met wetenschap te maken hebben. In het boek ‘Hoe zit het met … de ouderdom van de aarde?’ onderzoekt Gert-Jan van Heugten wat in de Bijbel staat en wat Evolutietheorieën over die ouderdom stellen. Hoe doet hij dat?

Door Marco van Putten

Boekopbouw
Dit is zijn eerste boek in een nieuwe serie ‘Hoe zit het met …?’. Het is voorzien van leuke illustraties van Arjen Niezen. Het thema is ‘Schepping of evolutie’ en het laat de onoverbrugbare tegenstelling tussen die visies zien. Het boek is geschikt voor scholen en jeugdgroepen. De voorzitter van de stichting Logos Instituut heeft het voorwoord geschreven. In zeven hoofdstukken, voorafgegaan door een inleiding en afgesloten met een nawoord, gaat Van Heugten in op de relevante vragen; waarop zijn de visies gebaseerd, welke dateringsmethoden zijn er, wat vertellen sporen van mensen, is er bewijs voor de ‘zondvloed’ en hoe sterk zijn de bewijzen voor een jonge aarde? De meeste aandacht gaat uit naar de dateringsmethoden. Het boek sluit af met een dankwoord, een literatuurlijst en een verklarende woordenlijst.

Schepping versus evolutie
Van Heugten opent zijn boek met enkele opmerkelijke stellingen. Zo stelt hij dat Scheppingstheologie (de aarde is geschapen) en Evolutietheorie (de aarde is door toeval en logica ontstaan) allebei even (on)wetenschappelijk zijn, maar dat een Evolutietheorie niet bij de Bijbel en bij wetenschap past. Daarmee zet hij meteen de toon.

Van Heugten behandelt hoe de oudheid van de aarde wordt vastgesteld. Om dit wetenschappelijk te doen zijn gefundeerde aanwijzingen nodig. Hij behandelt de technieken daartoe, zoals het beoordelen van fossielen en aardlagen (de geologische kolom), maar hij kijkt ook naar de hele aarde, zoals diens afkoeling en magnetische velden. Met schema’s, foto’s en leuke tekeningen wordt het een en ander in beeld gebracht. Naarmate de lezer vordert in het boek wordt duidelijk dat ‘evolutiewetenschap’ vasthoudt aan nogal wat onjuiste aannames. Maar als er sterke aanwijzingen zijn van een Intelligent Ontwerp van de Schepping, dan spreekt die ‘evolutiewetenschap’ dat steevast tegen. Van Heugten toont echter dat er veel wetenschappelijk bewijs bestaat voor een Schepping.

Evaluatie
Van Heugten is erin geslaagd om in dit interessante boek een voor velen saai onderwerp – de ‘wetenschappelijke’ bepaling van de oudheid van de aarde – op een meer luchtiger manier kort te beschrijven. Dat betekent niet dat het allemaal makkelijke materie is. Soms worden nogal wat moeilijke onderwerpen aangesneden. Dat komt sommigen tegemoet en kan ook aanzetten tot verdere studie. Jammer genoeg is de bronnenopgave beperkt. Dit is dan ook een populairwetenschappelijk boek. Voor allen die er weinig verstand van hebben, maar er iets meer over willen weten is dit boek een aanrader.

Heugten, G-J, van, Hoe zit het met… de ouderdom van de aarde? 2018, Gideon, Hoornaar, 128 pagina’s, € 12,50, ISBN: 9789059991217.