Instructies voor zending onder Israël

0
229
Maar weinig christenen delen hun geloof met Joodse mensen. Het kan schaamte zijn of respect, maar het is meestal principieel bepaald. Feitelijk is dat disrespect maar ook zondigen, want dat onthoudt hen van Gods heil. Wat een geloofsprincipe ook beweert. Zij die hun geloof willen delen met Joodse mensen weten vaak niet hoe. In het boekje ‘Het Evangelie delen in een Joodse context’ wijst de niet-Jood Douglas Pyle een weg hoe dit te doen. Wat is die weg?

Recensie door Marco van Putten

Zending onder Israël
Zending onder Joodse mensen is veel moeilijker dan zending onder de natiën, omdat die mensen vaak het christelijke geloof haten of er minstens grote vooroordelen over hebben. Veelal terecht. Er worden vaak blunders (ongewild het tegenovergestelde bereiken) begaan. Ook hebben Joodse gelovigen ‘geloofskennis’. Deze zending vereist dus speciale kennis en (sociale) vaardigheden naast de algemene uitgangspunten, zoals dat zending constructief bedoeld is met respect voor de ander. Zending is delen van geloof met een ander. Niet opdringen. Zending heeft een ander richtpunt dan geloofsverdediging, maar er is overlap.

Messias centraal
Pyle is actief als een zendeling onder Joodse mensen en heeft zijn ervaringen opschreven in dit boekje zodat anderen, die dit ook willen of doen, ervan kunnen leren. Hij richt zich op de Messias, zoals beschreven in het Oude Testament (OT), en wil Joodse mensen laten zien dat de Here Jezus Die Messias is. Gelovige Joden ontkennen aan hen die ‘buiten’ hun godsdienst staan en vooral aan christenen dat die Messias centraal staat in hun godsdienst. Wie zich echter in het Judaïsme (de benaming van godsdienstig Jodendom) verdiept ontdekt al snel dat dit wel zo is. Pyle richt zijn zending dus op een ‘gevoelige snaar’.

Boekje
Het opent met een voorwoord van de directeur van Stichting Israël en de Bijbel, waarbij dit boekje wordt uitgegeven. Pyle behandelt in acht hoofdstukken allerlei belangrijke ervaringszaken van zijn zendingswerk, zoals de omgang met Joodse mensen, wat in het Judaïsme gesteld wordt over de Messias, hun belangrijkste vragen en stromingen. Voetnoten geven achtergrondinformatie. De nadruk ligt op de Messias in het OT en Joodse bezwaren tegen christenheid. Sleutelboodschappen staan in een grijs kader. Appendices geven een woordenlijst Jodendom en een lijst rabbijnse commentaren bij Messiaanse Bijbelteksten. Het boekje sluit af met een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Dit is een belangrijk boekje, maar slechts een startpunt. Voor zending onder gelovige Joodse mensen is namelijk veel meer nodig, zoals grondige kennis van het Jodendom en een visie op Israël. Het boekje is dun, maar heeft kleine letters en dus een hoge informatiedichtheid. Maar het blijft toch nogal ‘oppervlakkig’ (soms flauw) en ook worden bepaalde begrippen, zoals ‘Jood’ en ‘bedekking’, en zaken onjuist uitgelegd. Pyle is ook veel te positief over het christelijke ‘gelijk’, het Joodse volk, Judaïsme en de Staat Israël. Een register ontbreekt.
Dit boekje is een aanrader. Ook om de gemeenschappelijke Hebreeuwse geloofswortels te begrijpen.

Pyle, D., Het Evangelie delen in een Joodse context. 2018, Stichting Israël en de Bijbel, Harmelen, 136 pagina’s, € 7,95.

Verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel of online via Pelgrim.