Kennismaken met Marcus

0
211
Elk van de vier Evangelieboeken hebben eigen karakteristieken, nadrukken en thema’s. Ds. Maas (Gereformeerde Bond in de PKN) laat dit zien wat die van Marcus zijn in het Bijbelstudieboekje ‘De Mensenzoon, Die dient’. Hoe doet hij dat?

Door Marco van Putten

Marcus
Eigenlijk heette hij Johannes (Hebreeuws: Jochanan) en behoorde hij niet tot de 12 apostelen. Daarom wordt hij meestal ‘de Evangelist’ genoemd. Toch kan hij gezien worden als een apostel in meer algemene zin. Hij was niet alleen zendeling, maar zijn Evangelieboek, opgenomen in de Bijbel, heeft ook blijvende zeggenschap voor de hele geloofsgemeenschap van alle tijden. Hij schijnt uit Jeruzalem te komen (Hnd 12:12, 25) en was aanvankelijk reisgenoot van Paulus en Barnabas. Van die laatste zou hij een neef zijn geweest (Kol 4:10). Verondersteld wordt dat hij zijn evangelie schreef na zijn reis met de apostel Simon (Petrus) naar Rome (1 Pe 5:13). Hij zou zich vooral hebben gebaseerd op het onderwijs van die apostel . Marcus werd later hoofd van de christengemeenschap in Alexandrië (c.67 n.Chr.). Hoe zijn lichaam na zijn dood uiteindelijk in Venetië (San Marco basiliek) terecht kwam is een verhaal op zichzelf. Het had in elk geval te maken met de opkomst van de Islam in Egypte.

Enkele studies
In acht hoofdstukken van elke zo’n zeven pagina’s behandelt Maas tien tekstdelen uit Marcus. In een korte inleiding gaat hij in op de persoon Marcus en de karakteristieken van zijn evangelie. De studies hebben een vaste opbouw. Een introductie en een uitleg. Maas geeft meestal geen vers-voor-vers uitleg, maar springt door de verzen heen. Volgens Maas legt Marcus twee accenten: De Here Jezus kwam om te dienen en gaf Zijn leven als een losprijs (10:45). Elk studie wordt afgesloten met persoonlijke gespreksvragen voor Bijbelkringen, een relevant stukje uit een van de belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van enigheid) en liedsuggesties. Dat geeft dit boekje vooral een kerkelijk (Gereformeerde Bond binnen de PKN) nut. Het boekje verschijnt in een nieuwe Bijbelstudiereeks genaamd Artios.

Evaluatie
Dit boekje geeft een typisch Gereformeerde kijk. Soms is de gedachtelijn van Maas niet helemaal goed te volgen. Ook komt hij af en toe met nogal onzinnige speculatieve aannames. Zo zou water symbool staan voor de zondemacht en de dood. Het is zijn poging een verband te leggen met de waterdoop. De Here Jezus zou een engel zijn. Hij zou naar Galilea zijn gegaan omdat er veel heidenen woonden. Beiden zijn gevaarlijke, onware stellingen. De ondertitel ‘Bijbelstudies’ klinkt zwaarder dan wat ze zijn. Het zijn ‘lichte’ verkenningen op enkele tekstgedeelten. Maas probeert lijnen te trekken naar de huidige tijd en dat maakt het typisch een dominee boekje (pastoraal). Maar dus ook christocentrisch (tunnelvisie op Here Jezus). Zonder de Here Jezus zou geloven geen zin hebben. Ook dat is onwaar en die sneer naar het Jodendom is ongepast. Dit boekje is rechtzinnig en toch interessant en daarom een aanrader.

Maas, M., De Mensenzoon, Die dient. Bijbelstudies uit het Evangelie van Markus. 2018, Groen, Heerenveen. 77 pagina’s, € 9,95, ISBN: 9789088972089.