Nieuw Testamentische geschriften onder de loep

0
135
Lucas wordt de ‘evangelist’ genoemd, want hij de schrijver van het ‘Lucasevangelie’ en ‘de Handelingen van de apostelen’ zou zijn. Deze twee boeken zijn erg gedetailleerdheid. Nico Riemersma, een gereformeerd predikant, onderzoekt de werkwijze en aandachtspunten van de schrijver in ‘Het Lucasevangelie onder de loep’. Hoe deed hij dat?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Boekanalyse
In de 19 hoofdstukken van dit boek wordt op chronologische wijze het ‘Lucasevangelie’ gevolgd. Ook zijn er uitstapjes naar andere Nieuw Testamentische boeken en vooral het boek ‘Handelingen’. Het bestaat uit een bundel van studies, die soms thematisch (8 hoofdstukken) zijn en soms over een Schriftgedeelte gaan. De meeste hoofdstukken zijn bewerkingen van eerder verschenen artikelen. Achterin het boek wordt de verantwoording gegeven van het verband met deze artikelen. Riemersma gebruikt als Nieuwe Testamenticus de methode van de ‘close reading’. Daarbij wordt elk element, groot of klein, bekeken. De nadruk ligt op precies lezen van de Schrift; van woord naar zin naar verband met de opbouw van de tekst naar de grotere verhaallijn. Ook wordt verondersteld dat de literaire structuur oplossing biedt voor interpretatie problemen. De meeste aandacht gaat naar de thema’s ‘barmhartigheid’, Johannes de Doper en naar de macrostructuur van het ‘Lucasevangelie’. Verder is er veel aandacht voor Lucas 7 en 18. Voetnoten geven amper diepte-informatie, maar zijn hoofdzakelijk boekverwijzingen. Het boek sluit af met een literatuuropgave en een register van namen en van Bijbelplaatsen.

Opvallende zaken
Riemersma schenkt aandacht aan een aantal opvallende zaken van vooral het ‘Lucasevangelie’. Diens schrijver legt allerlei verbanden (parallellieën genaamd). De schrijver lijkt hier dol op te zijn geweest. Vooral verbanden tussen Johannes de Doper (de profeet Elia) en de Here Jezus. Ook zou hij vaak werken met bepaalde thema’s, waarvan Riemersma er een aantal behandeld. Maar hij heeft kritiek op gangbare Bijbel interpretaties en vertalingen.

Evaluatie
Dit is een interessant studieboek, maar de belangrijkste kanttekeningen is dat het erg diep (HBO niveau) op het onderwerp ingaat. Echter, de inhoud geeft daartoe geen aanleiding. Het ‘Lucasevangelie’ en ‘Handelingen’ zijn immers grotendeels geschiedschrijving. Ze bevatten weinig onderricht van God (Torah) en die erin staat herhaalt het Oude Testament (OT). In het NT heeft dat een bijzonder doel; overtuigen van de waarheid van het Nieuwe Verbond. Maar de bedoelde Torah interpretatie (het algemene doel) wordt natuurlijk bepaald door het OT. Kortom, dit boek is suboptimalisatie. Riemersma laat wel zien dat er heel wat om in de Bijbel te onderzoeken valt. Een ander punt is dat een selectie uit het ‘Lucasevangelie’ wordt behandeld zonder verdere verklaring. Ook is het opmerkelijk dat een samenvatting, conclusies of evaluatie ontbreekt. Blijkbaar moet de lezer dat zelf doen, maar is dat verantwoord? Jammer is dat nogal wat passages in buitenlandse (waaronder Bijbels Hebreeuws en Grieks) talen staan, wat de toegankelijkheid kan beperken. Riemersma legt veel nadruk op boekstructuur. Een verklaring van de gebruikte codes en afkortingen ontbreekt echter. Een aanrader.

Riemersma, N.
Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie
2018, Skandalon, Middelbrug
€ 35,00
310 pagina’s
ISBN: 9789492183682