Nieuws uit de bajes: een boek tot stand gekomen in samenwerking met gedetineerden

0
124
Het jaar van Lucas
Optrekken met Jezus

‘De gespreksgroepen en kerkdiensten zijn voor gedetineerden vaak de enige momenten in de week om op adem te komen en even uit de vaststaande sleur van het gevangenisleven te zijn, en daarom erg belangrijk.

Het jaar van Lucas
In de gespreksgroepen komen allerlei onderwerpen aan de orde. In een sfeer van rust en vertrouwelijkheid worden levensvragen besproken. Om dit proces van week tot week te begeleiden, hebben wij de afgelopen jaren pagina’s in woord en beeld ontwikkeld met uitdagende vragen en stellingen op basis van de evangelielezing van de week,’ aldus auteur Wim Timmer.

Het jaar van Lucas biedt een originele manier van bezinning op een Bijbelgedeelte. De auteurs leggen de Bijbeltekst uit aan de hand van fullcolourbeelden. Ze nodigen daarmee de lezer uit tot reflectie en bezinning.
Het leven van Jezus naar de beschrijving van Lucas staat centraal op wisselende dubbele pagina’s. Naast de Bijbeltekst is er op iedere dubbele pagina nog een gebed of korte meditatie te vinden. Verder staat er enkele prikkelende vragen die oproepen tot verdere meditatie over de tekst.

Toepassen van het boek
Het jaar van Lucas is ontwikkeld in samenwerking met gedetineerden en volgt het rooms-katholieke leesrooster. Eind november, in de adventsperiode, begint het C-jaar, waarin het evangelie van Lucas in versie van Willibrordvertaling wordt gelezen. Van week tot week leef je toe naar kerst en de periode erna. Binnen het gevangenispastoraat gaan gedetineerden hiermee aan de slag. Het boek is ook geschikt voor catechese- en Bijbelstudiegroepen en individueel gebruik.

Boekpresentatie in de gevangenis
Het boek is eind september overhandigd aan Mgr. Everard de Jong, de bisschop-referent voor het RK Justitiepastoraat. Tijdens dit samenzijn werd er ook gevierd dat zo veel vrijwilligers zich al jarenlang inzetten voor het Justitiepastoraat. (De Engelenbak bestaat 25 jaar, ze zijn actief binnen de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos en Amerswiel te Heerhugowaard.) Het was een gemengd samenzijn met vrijwilligers, Dienst Geestelijke Verzorging, gedetineerden en betrokkenen van andere partijen bij justitiepastoraat.

Over de auteur Wim Timmer
Na zijn doctoraal aan de katholieke Theologische Universiteit is hij gaan werken als justitiepastor, vanaf 1992 in de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam en sinds 1995 tot op heden in de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos te Heerhugowaard. Tevens is hij vanuit zijn werk actief op het gebied van de nazorg en opvang van ex-gedetineerden voor onder andere Stichting Exodus Nederland. ‘Ik ben blij dat ik, door op een plek als deze voor te gaan, vanuit de gevangenis een brug kan slaan naar de geloofsgemeenschap “buiten de muren”.’ De veelzijdige fotografie in het boek is van Erwin Timmermans.

Bron: Royal Jongbloed