Orthodox gereformeerde uitleg Maleachi

0
150
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Het richt zich aan de uit Babylonië teruggekeerde Israëlieten. Waarover gaat het? Dominee Brugge uit Canada geeft uitleg. Hoe doet hij dat?

Door Marco van Putten

Grondige Bijbelstudies
Ondanks dat dit maar een heel dun Bijbelstudieboekje is, behandelt Brugge het hele Bijbelboek Maleachi erin. Het boekje is de vierde in de serie over de kleine profeten. Het is ontstaan in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De Bijbelstudies kunnen toegepast worden voor persoonlijke studie, maar ook in verenigingsverband. Ze hebben een vast stramien: de letterlijke betekenis (ongeveer vers voor vers), overeenkomsten met enkele andere Bijbelboeken (m.n. Nieuwe Testament), betekenis voor vandaag en afsluitend enkele scherpe vragen. Brugge verdeelt het Bijbelboek over zeven hoofdstukken. Hij volgt daarbij de christelijke indeling van tekstgedeelten.

Opmerkelijkheden
Brugge stelt dat Gods woord van levensbelang is om zondaren zalig te maken. Maar veel jongeren lezen amper nog. Dit studieboekje wil Bijbellezen stimuleren en Bijbeluitleg geven. De Bijbel kan immers best een actueel boek zijn. Vooral de profetenboeken. Maleachi gaat over zorg en zonde van de tijd en van Israël. Ook over het komende oordeel en verlossing van God. Dat zijn actuele en belangrijke onderwerpen. In de studie wordt geregeld verwezen naar de kanttekeningen op de StatenBijbel, de Heidebergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Brugge brengt Maleachi’s profetieën in verband met het hedendaagse christenleven, maar ook met het functioneren van de christenheid. Hij doet op een voor orthodox gereformeerden typisch scherpe en kritische wijze.

Maleachie
Deze profeet lijkt de profetenboeken af te sluiten en is volgens velen dan ook Israëls laatste profeet. De naam van de profeet (In het Hebreeuws Male‘achie) betekent ‘Mijn boodschapper’. De profetieën typeren zich door een dialoogstijl (een twistgesprek tussen God en Israël). De profeet is bezorgd over Israëls heil. Centraal staat het concept ‘De dag van de Heer’ dat oordeel zal brengen over de weerspannigen tegen God en heil aan de vromen (zij die God vrezen). Deze profeet trad waarschijnlijk in de eerste helft vijfde eeuw v.Chr. op onder de Israëlieten die uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde Land waren teruggekeerd. Hij noemt namelijk dezelfde zonden van Israël als Ezra en Nehemia. De Bijbelse personen Jakob en Esau gebruikt hij steeds als voorbeeld.

Evaluatie
Dit is een stevige, rechtlijnige kennismaking met het Bijbelboek Maleachi. Alleen wel een met een sterk orthodox gereformeerd stempel. Echter, niet zo dat het begrip of leesbaarheid negatief beïnvloed. Toch worden er wel enkele merkwaardige en zelfs ook gevaarlijke verbanden gelegd. Een merkwaardigheid is het standpunt dat Israëls 10-stammen niet meer zouden bestaan. Gevaarlijk is het vergelijk van de zon met de Here Jezus (Vergelijk: Heidense Sol Invictus en keizer Constantijn). Typisch voor het klassiek katholieke kader ervan. Brugge doet zich voor als Oudtestamenticus, maar zijn observaties zijn speculatief. Het is jammer dat er geen register is opgenomen. Nazoeken is dus ondoenlijk. Dit boekje is een aanrader.

Brugge, A. A., Maleachi. Serie kleine profeten. 2018, Den Hertog, Houten. 85 pagina’s, € 8,90, ISBN: 9789033129247.