Paulus, Lucas en de christenen in Rome

0
124
Van Paulus is bekend dat zijn leven eindigde in Rome. Lucas heeft erover geschreven in het boek ‘Handelingen van de Apostelen’. Maar er blijven vragen over hoe dat levenseinde verliep en ook hoe het boek Handelingen tot stand is gekomen. Daarover gaat de film ‘Paul, apostle of Christ’. Hoe is dat verfilmd?

Door Marco van Putten
Deze DVD is verkrijgbaar in de christelijke boekhandel

Christenen in Rome
De apostel Paulus (James Faulkner) zou in 67 gevangen hebben gezeten in Rome. De stad waar Nero als keizer van het Romeinse rijk resideerde. Die keizer begon met het vervolgen van christenen. Nadat er in 64 brand in die stad was uitgebroken werden de christenen ervan beschuldigd. Ze werden gearresteerd en velen werden in de stad gekruisigd en vervolgens in brand gestoken om als stadverlichting te dienen. De christenen gingen toen ondergronds. Ze overwegen om Rome te verlaten, omdat het er heidens was.

De werken van Lucas
In die tijd van gevaar en onrust zou Lucas (Jim Caviezel) in de stad zijn aangekomen. Hij was op zoek naar Aquila en zijn vrouw Priscilla. Joodse christenen waarbij Paulus lang onderdak en werk had gevonden. Toen Lucas de Romeinse christenen en hun zorgen en problemen leerde kennen, wilde hij Paulus daarover spreken. Lucas wist door een list binnen te dringen in de gevangenis waar Paulus gevangen zat. Na de hartelijke begroeting vraagt Lucas om hem weer een brief te dicteren om daarmee de christenen te bemoedigen. Maar Paulus weigert dat aanvankelijk. Ze moesten leren zelfstandig verder te gaan zonder hem. Dan stelt Lucas voor zijn biografie te beschrijven. Hoe was hij eigenlijk apostel geworden? Daar stemt Paulus mee in. Zo begint dat gedeelte van Handelingen vorm te krijgen, beginnende bij het leven van Saulus, de man die Paulus was voor zijn bekering.
Als de commandant van de gevangenis, wiens dochter op sterven ligt, ontdekt dat Lucas in een cel is binnengedrongen laat hij hem arresteren en zijn geschriften onderzoeken. Maar hij wil geen gebruik maken van de medische vaardigheden van Lucas. Hoe zal dit aflopen?

Evaluatie
Dit is een professionele en bijzondere film. Het gaat uit van de speculatieve veronderstelling dat Lucas de gedeelten over het leven van Paulus heeft opgeschreven terwijl hij met Paulus in een gevangenis verbleef. Paulus arriveerde waarschijnlijk in 60 te Rome als gevangene. Dat hij pas na het begin van de Joodse oorlog (66-73) zou zijn geëxecuteerd lijkt echter onwaarschijnlijk. Er staat immers niets over die oorlog in zijn brieven of in ‘Handelingen’. Het ligt eerder voor de hand dat de Romeinen hem de doodstraf gaven in verband met de brand in Rome in 64. Deze film heeft eigenlijk twee hoofdrolspelers; naast Paulus ook Lucas. Maar dat de Bijbelschrijver van het ‘Lucasevangelie’ en ‘Handelingen’ dezelfde is als Lucas, een Griekse arts (Kol 4:14), is verre van zeker. De film is wel een eerbetoon aan de Bijbel. Een aanrader.

Paul, apostle of Christ. Their Faith challenged an empire. 2018, Tarsus LLC, Sony Pictures Home Entertainment BV, 103 min., € 14,99, ISBN: 8712609637793.