Tekenfilm over Augustinus

0
129
Een van de bekendste en invloedrijkste kerkvaders is Aurelius Augustinus. Bekend van boeken zoals zijn ‘Belijdenissen’ en de ‘Stad Gods’. Maar wat is eigenlijk zijn geschiedenis? Is hij van geboorte christelijk opgevoed en hoe is hij kerkvader geworden? De tekenfilm ‘Het verhaal van Augustinus’ laat dit zien. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Augustinus
Deze kerkvader (354-430) is geboren in Noord-Afrika (tegenwoordige Algerije), toentertijd een afgelegen provincie aan de rand van het Romeinse rijk. Augustinus was van geboorte af geen christen. Na zijn studie besluit hij leraar van ‘wijsheid’ te worden, bekwaam in het openbaar spreken (retorica). Waarschijnlijk in 383 n.Chr. trok hij naar Rome om filosofie te studeren. Na een jaar werd hij in Milaan, de residentiestad van een Romeins keizer, aangesteld als staatsspreker. Daar ontmoette hij Ambrosius, de bisschop van die stad. Die leerde hem veel en liet de christelijke praktijk – armen- en ziekenzorg – zien. Niet lang daarna bekeerde hij zich en werd ‘christen’ (386 n.Chr.). Daarna keerde hij naar Noord-Afrika terug. In 391 werd hij priester gewijd en nog vier jaar later (395) werd hij bisschop gewijd. Veel van zijn preken zijn bewaard gebleven. Hij besteedde veel tijd aan het bestrijden van ‘ketterse’ stromingen, zoals de Manicheeërs waartoe hij zelf lang behoorde. Eveneens naar het voorbeeld van Ambrosius, was hij erg betrokken op de parochianen.

Een Romeins geleerde bekeerd zich
De tekenfilm begint in 383 bij Augustinus’ vertrek vanuit Noord-Afrika naar Rome samen met zijn vriend Alypius. Aangekomen in die stad wordt ook het verhaal van twee mannen, Rufus en Brutus, die spionnen zijn van de Romeinse senaat, in het verhaal geweven. In Rome ontdekt Augustinus dat de invloed van de christenen sterk toeneemt, maar ook de armoede onder Romeinen. Augustinus komt in contact met Symmachus, een Romeins senator, die de Romeinse religie wil herstellen. Die stelt voor dat Augustinus, die in Rome als wijsheidsleraar werkt, spreker van de keizer in Milaan wordt. Hij ziet daarin een geweldige carrièrekans. De Milanesi zijn tevreden over zijn werk, maar hij raakt betrokken bij een strijd om een kerkgebouw. Keizerin Justina wil dat bisschop Ambrosius het haar schenkt. Hij weigert. Augustinus wordt opgedragen de inwoners van de stad tegen Ambrosius op te zetten om die te laten gehoorzamen. In een poging iets tegen Ambrosius te vinden onderzoekt hij zijn preken en daden. Zal het goed komen?

Evaluatie
Deze interessante en spannende tekenfilm legt de nadruk op drie jaar uit het leven van Augustinus; hoe hij uiteindelijk tot geloof komt. Kernzaken worden benoemd. Op de Dvd staan extra’s, waaronder een studiegids voor kinderen vanaf 6 jaar. In de tekenfilm komen allerlei zaken naar voren die kinderen van die leeftijd aanspreken, maar ook voor ouderen is de film interessant. Hoewel gepoogd is om veel details precies weer te geven, is het jammer dat Ambrosius en Augustinus ‘evangelisch’ worden uitgebeeld, terwijl ze eigentijdse katholieken waren. Deze film is een aanrader.

Verkrijgbaar in de christelijke boekhandel
Het verhaal van Augustinus. Christian History Institute. Serie ‘De fakkeldragers’. Harderwijk, Transvision, c.35 min, € 9,99. ISBN: 8718868359025.