Vijftig nieuwe Bijbelvertalingen in 2015

0
117
Vorig jaar kwamen er in de wereld vijftig nieuwe bijbelvertalingen bij. Dat meldt United Bible Societies, wereldwijde koepelorganisatie waarbij ook het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) is aangesloten. Door die nieuwe vertalingen kunnen 160 miljoen mensen voor het eerst de boodschap van de Bijbel in hun eigen taal lezen.

Het NBG ondersteunde in 2015 het vertalen van de Bijbel in het Dan, Karakalpaks en Tojolabal en het maken van luisterbijbels voor Ethiopië.
28 Vertalingen hadden betrekking op een taal waarin de Bijbel nog niet eerder vertaald is. Elf taalgemeenschappen beschikken nu voor het eerst over de complete Bijbel in eigen taal. Daarnaast verscheen in diverse talen de Bijbel in Braille en in gebarentaal.

In 2013 stelde United Bible Societies zich ten doel in 2015 honderd nieuwe Bijbelvertalingen af te ronden. Inmiddels zijn er 90 voltooid. waarvan 53 al gepubliceerd. 37 vertalingen zijn in het voorstadium van publiceren, tien vertaalprojecten moeten nog worden afgerond.

De complete Bijbel is nu vertaald in 563 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking, namelijk 5,1 miljard mensen, heeft daarmee toegang tot de Bijbel in eigen taal. In nog eens 1334 talen is het Nieuwe Testament beschikbaar, waardoor nog eens 658 miljoen mensen het Evangelie kunnen lezen. Tenslotte zijn er 1038 talen, gesproken door 281 miljoen mensen, waarin delen van de Bijbel zijn vertaald. Het resterende deel van de wereldbevolking, 497 miljoen mensen, kan de Bijbel nog niet in eigen taal lezen.