Anglicanen: Evangelisatie weg naar discipelschap

0
82
Volgens de Anglicaanse Kerk, de Church of England, moet zij vooral bezig zijn met evangelisatie. De synode van de Kerk kwam tot die conclusie in een debat over discipelschap. Er lag een lijvig rapport over op tafel, maar dr. Chris Sugden kwam met een amendement, dat door de synode werd aanvaard. Daarin stond zo ongeveer dat voornamelijk meer evangelisatie de weg is naar het kweken van discipelen.

Het gaat niet om wat christenen allemaal kunnen doen, redeneerde Sugden, maar om wat God heeft gedaan om de wereld te redden. En discipelschap is een uit liefde voortkomende reactie van gelovigen daarop. “Het is geen zaak van moeten, maar van overgave aan Hem”, zei hij.

Daarmee stond Sugden eigenlijk lijnrecht tegenover de, overigens door de meerderheid getorpedeerde interreligieuze opvatting van een zekere dr. Simon Taylor. Die stelde voor vast te leggen dat de kerk samen met andere religies de Engelse samenleving moet dienen en te onderzoeken hoe dat het beste kan. Ook dat rapport ging trouwens over discipelschap ten dienste van de samenleving.

Voor het opleiden van jonge geestelijken komt 135 miljoen euro uit de reserves van de kerk, besloot de synode. Er dreigt een tekort aan voorgangers. Er is een commissie gevormd om dat proces te begeleiden. Intussen moet er wel nodig worden bezuinigd, sprak de synode uit. Dat kan onder meer door allerlei procedures in de kerk simpeler te maken.

De organisatie Christian Concern, die christenen juridisch helpt als zij door hun geloof voor rechtbanken moeten verschijnen als gevolg van door hen omstreden wetgeving, confronteerde de synode, aan de hand van praktijkgevallen, met problemen waarmee gelovigen tegenwoordig in het UK krijgen te maken.