Breuk ‘Zwarte’ kerk en Presbyterianen om homohuwelijk

0
159
De koepel van ‘zwarte’ kerken in de VS, The National Black Church Initiative (NBCI), waarbij 34.000 kerken in vijftien denominaties zijn aangesloten, heeft de relatie met de Presbyteriaanse Kerk van Amerika (PCUSA) verbroken. Dat heeft de maken met de nieuwe (tolerante) opvattingen van de assemblee van de Presbyterianen over het homohuwelijk. De 15.7 miljoen Afro-Amerikaanse gelovigen tellende kerken kunnen zich daar niet mee verenigen.

“Wij dringen er bij onze broeders en zusters op aan zich te bekeren”, zegt voorzitter Anthony Evans. Volgens hem zondigt de Presbyteriaanse Kerk door haar manipulatie tegen heel de Gemeente van Christus en haar leden en kan de kerk zich moeilijk nog een christelijke identiteit toedichten. Hij verwijst naar de waarschuwing van de apostel Paulus tegen degenen die een ander Evangelie prediken.

“Geen kerk heeft het recht het Woord van God te veranderen. Door te stemmen voor een herdefinitie van het huwelijk verbeurt de kerk automatisch de reddende genade van Christus. Er is altijd verlossing in het Lichaam van Christus door belijdenis van het geloof en terugkeer tot de Heilige Schrift.“

“In dit geval heeft de PCUSA er bewust voor gekozen het Woord van God en de interpretatie heilig huwelijk tussen een man en een vrouw te veranderen. Daarom moeten wij de gemeenschap met haar breken en de gehele christenheid vragen hetzelfde te doen.”