Communistische versie van Chinese Bijbel

0
81
Heel lang was het regime tegenstander van het christendom, maar nu wil het de Bijbel aanpassen. Daarom moet er een nieuwe vertaling in Chinese stijl komen en is de Schrift bijvoorbeeld via internet niet meer te koop in China. President Xi Jinping, die dankzij een onlangs door het parlement goedgekeurde wetswijziging levenslang mag aanblijven, wil de godsdienstvrijheid nog meer beperken.

De nieuwe Bijbel moet volgens het ministerie van Religieuze Zaken meer bij het communisme passen. En de ‘oude’ Bijbels zijn weggehaald bij online winkels. Evenals christelijke lectuur. Via onder meer sociale media protesteerden gelovigen tegen die maatregel van de overheid.

Die zegt op haar beurt wel de godsdienstvrijheid te beschermen, maar verstaat daar kennelijk iets anders onder waaraan men buiten China denkt. Op een persconferentie, waarin een en ander werd uitgelegd, zeiden officials dat er 44 miljoen christenen in het land zijn. Maar daarbij is blijkbaar geen rekening gehouden met de (niet geregistreerde en dus verboden) huisgemeenten. Die maken deel uit van de in totaal 100 miljoen christenen, waartoe allerlei organisaties komen.

Dat China intussen over godsdienstvrijheid spreekt, heeft misschien te maken met de wens een goede relatie met het Vaticaan te onderhouden. Maar veel rooms-katholieken, onder wie geestelijken, zijn het er niet mee eens dat de paus plannen schijnt te hebben aan de decennia bestaande onderkoelde relatie met China een einde re maken. Onder meer zouden zeven door het regime benoemde bisschoppen door het Vaticaan worden erkend als daar eveneens een erkenning tegenover staat van twintig door Rome aangestelde bisschoppen. En het Vaticaan lijkt ook bereid twee ondergrondse bisschoppen te vragen te stoppen met hun werk. Het is, hoort men in christelijke kring, verraad aan degenen die wegens hun geloof zijn vervolgd.