Evangelisch conflict over Trump

0
122
Wat is nou evangelisch? Vanouds was er in Nederland een bepaalde manier van geloven, maar in Amerika, waar evangelicals een enorm grote gemeenschap vormen, blijkt het ook om een (vooral?) politieke voorkeur te gaan. En dat is schadelijk, zeggen zo’n vijftig christelijke leiders die er achter gesloten deuren op Wheaton College bij Chicago over praatten.

Evangelicals blijken veelal achter president Trump te staan en dat ook luidkeels te verkondigen. Bijna tachtig procent van de evangelicals steunt hem. Hoe moet het nu verder, vragen de evangelische leiders zich af. De leider van de Lausannebeweging, Doug Birdsall, zegt dat Jezus niet op aarde kwam om een politicus te steunen en benadrukte dat de Heer zei dat Zijn rijk niet van deze wereld is. “Het gaat om het geloof in Jezus Christus als Redder van zondaren”, Volgens hem is alleen dát het Evangelie.

Tim Keller (foto) heeft laatst gepubliceerd dat in Amerika geloof en politiek te vaak door elkaar worden gehaald. Maar het gaat volgens hem om het geestelijke leven, niet om politiek. Hij maakt zich ook zorgen over het feit dat veel zich Bijbelgetrouw noemende evangelicals een door en door rechtse politicus bij voorbaat steunen en á priori tegen een linkse zijn. Obama en Hillary Clinton gaven wel aanleiding voor de vrees dat godsdienstvrijheid onder druk zou komen te staan, maar Keller betoogt dat bij rechtse politicus al gauw de naastenliefde onder druk komt te staan.

Voorgangers die Trump steunen hebben weer kritiek op de ‘Wheaton-gangers’ en vooral het besloten karakter van hun conferentie. En Richard Land van de Zuidelijke Baptisten zegt dat zij de evangelicals die Trump steunen in een slecht daglicht willen stellen. En hij wijst er op dat Franklin Graham niet eens is uitgenodigd. Er zijn er die volhouden dat, ondanks zijn ethisch vaak niet optimale gedrag, Trump de meest godsdienstige president is in de geschiedenis van Amerika. In elk geval heeft hij wel verdeeldheid onder gelovigen veroorzaakt, zeggen anderen.