Kerstmarkt: gebedskraam zet ook ongelovigen aan het denken

0
160
Op de Kerstmarkt in Halle zie je veel om blij van te worden: kraampjes met etenswaren, kruidenwijn en een Kerstkraam die tevens dienst doet als gebedsruimte. Al acht jaar is het voor de bezoekers een rustpunt in alle adventsdrukte. In dit kleine houten optrekje kun je voor je laten bidden, kennismaken met het geloof en Jezus leren kennen. En zo bereiken de 17 plaatselijke gemeenten niet alleen hun eigen mensen.

Door Nathanael Ullmann / Foto: Roman Langolf

Acht jaar geleden zocht de afdeling stadspromotie van Halle contact met het samenwerkingsverband van de christelijke kerken aldaar. Hun vraag was of ze niet iets op de Kerstmarkt wilden doen. Maar het idee leek een vroegtijdige dood te gaan sterven. Want niemand uit de groep leek de kar te willen gaan trekken: “Niemand heeft tijd met Kerst”, aldus Antonia Gerdemann van ‘Samen voor Halle’. Maar desondanks besloot het samenwerkingsverband dagelijks één uur vrij te maken voor een ‘stil moment’ in een Kerstkraampje. “Hier konden de bezoekers bijvoorbeeld gebedsonderwerpen in een soort klaagmuur steken of hun verzoeken op kleitabletten schrijven”, vertelt de mede-organisator. De bezoekers reageerden er goed op en zo was het christelijke kraampje in de jaren erna steeds op de Kerstmarkt van Halle te vinden.

Op zoek naar de schat van Jezus
In het voorste deel van de kraam krijgen de bezoekers onder andere kalenders en Bijbels aangeboden. Ze kunnen gewoon binnenlopen en om zich heen kijken. Wie dat wil, kan verder doorlopen naar het achterste deel van het huisje. Daar kunnen de bezoekers van de Kerstmarkt voor zich laten bidden. Inmiddels wordt er elk jaar een ander thema uitgewerkt. Dit jaar wordt een soort speurtocht naar de schat van de kribbe aangeboden. “Per dag hebben we tussen de 30 en 80 schatzoekers”, vertelt Gerdemann. De bezoekers gaan verschillende tussenstops langs om daar steeds iets van de Blijde Boodschap te horen. Bij de eerste post moeten ze bijvoorbeeld een stukje ontbrekende tekst invullen. Daarvoor moet eerst het juiste vers in de Bijbel gevonden worden. Bij een andere post vinden ze een lege zak, als voorbeeld dat Jezus is opgestaan, maar toch nog aanwezig is. Bij de laatste post mag de schatzoeker achter een gordijn kijken – en ziet dan zichzelf in een spiegel met het opschrift ‘Gods schat’.

Elke dag is de kraam drie uur open. Daarnaast worden er een half uur Kerstliederen gezongen en is er op zondag een dienst in dezelfde ruimte. Tien vrijwilligers zorgen er elke dag voor dat alles op rolletjes loopt. Elk jaar zijn er ongeveer 150 mensen in de weer met de voorbereiding en uitvoering van dit project.

“Ik ben iemand die hoop brengt. Ik wil mensen graag laten zien dat een relatie met Jezus mogelijk is”. Zo omschrijft Antonia Gerdemann haar motivatie om elk jaar weer zoveel energie in de actie op de Kerstmarkt te steken. Ze kan getuigen van veel positieve ervaringen. De mensen die naar de Kerstkraam komen en voor zich laten bidden, zouden voor 85% ongelovig zijn. Toch is er veel interesse. “Een man zei, nadat er voor hem gebeden was: Nu moet ik toch een beetje huilen”, aldus de 47-jarige. Een vrouw liet twee jaar geleden voor zich bidden omdat ze geen kinderen kon krijgen. Vorig jaar bezocht ze opnieuw de kraam van de kerken. “Ze kwam om te bedanken. Ze was inmiddels in verwachting – van een tweeling.”

Het gewone leven herneemt zich snel
Wat de getalsmatige groei van de gemeente aangaat, ziet de coördinatrice nog wel mogelijkheden. Het is maar een enkeling die in de kraam tot geloof komt, maar dat kunnen er méér worden: “De mensen ervaren soms wel iets van God op zo’n moment, maar het gewone leven krijgt al weer snel zijn beloop”. Daarom bieden de organisatoren van dit jaar onmiddellijk na de Kerstmarkt ook een basiscursus over het geloof aan.

Antonia Gerdemann heeft desondanks een bemoedigend woord voor christenen die in hun eigen stad ook zoiets willen opzetten. Deze methode in zo succesvol dat dit op meer plekken en Kerstmarkten georganiseerd zou kunnen worden. Het begin zal in elk geval klein moeten zijn. Een uurtje per dag is een goede start. “Ook is het een goed idee om in groter verband te werken, bijvoorbeeld met een raad van kerken als die er is, of samen met evangelische en rooms-katholieke gemeenten.” Ze geeft als extra tip mee om bepaalde maatstaven te hanteren, bijvoorbeeld als het om gebed gaat. Het gaat tenslotte om bezoekers die in meerderheid nauwelijks nog iets hebben met het christelijk geloof.

Deel dit artikel als je vrienden het ook moeten lezen!

Met toestemming overgenomen en vertaald van Jesus.de