Lutherse deining in VS

0
66
De synode van de Lutherse Kerk in Missouri (VS) draagt volgens sommige leden ervan een naar hun overtuiging moderne ketterij uit. De kwestie markeert de verkiezing van de conservatieve praeses Matthew Harrison voor een tweede termijn en diens verzet tegen theologie professor Matthew Becker.

Becker (foto) doceert aan de Valparaiso Universiteit, een onafhankelijk Luthers instituut in Valparaiso, Indiana. Hij heeft vragen opgeworpen over het tegen vrouwen in het ambt gerichte standpunt van de denominatie en over het doceren van het creationisme. Zijn aandringen over zulke kwesties te praten heeft sommige kerkleden er toe gebracht beschuldigingen tegen hem in te brengen, wat tot diverse onderzoeken leidde.

Teleurstelling
Tot teleurstelling van sommigen, onder wie Harrison, hebben de onderzoekscommissies steeds Becker (52) vrij gepleit, waardoor hij in de kerk kon blijven. Toch werd hij vorige week uit de 2,3 miljoen leden tellende kerk gezet. Maar hij blijft wel aan de faculteit in Valparaiso verbonden. “Ik ben nu kennelijk de beruchtste persoon in de synode`, zegt hij. Zijn uitzetting heeft vragen doen rijzen over de richting die de synode, met leiders als Harrison, op gaat. Harrison is kandidaat voor de verkiezing later deze zomer.

“Als mijn synode niet zo iemand tot bekering kan oproepen en die te verwijderen als leraar, is er geen sprake van berouw, zijn wij leugenaars en is onze belijdenis zonder betekenis”, schreef hij eerder dit jaar. In de kerk zijn velen het met hem eens, maar anderen menen dat Becker, als kerklid, het recht heeft de kwestie van de vrouw in het ambt op de agenda te zetten. “Het lijkt er nu op dat we er niet eens over kunnen praten”, zegt pastor Robert Hartwell van een gemeente in New York. “Dat maakt het zo eng.”

Tietjen
Ook in 1974 kwamen leden van de synode in conflict met wat zij zagen als conservatieve opvattingen. Toen werd John Tietjen, destijds president van het Concordia Seminarium in St. Louis, ervan beschuldigd zich niet bij de letterlijke tekst van de Bijbel, vooral het Oude Testament, te houden. Het conflict leidde ertoe dat de meerderheid van de staf aan de faculteit en veel studenten de school uit protest verlieten. Velen van hen vormden samen het “seminarium in de verstrooiing’ aan de universiteit van St. Louis en het Eden Theologisch Seminarium.

Tietjen hielp bij de vorming van de koepel voor een aantal gemeenten, die niet langer onder de synode van Missouri bleven en zich in 1987 aansloot bij de Lutherse Kerk van Amerika.