Nederlandse rechters trainen collega’s in Oeganda

0
119
Twee Nederlandse rechters hebben een team van rechters in Oeganda getraind in het schrijven van uitspraken. Een onderdeel van het werk dat de Oegandese rechters tijdens hun studie niet hebben gekregen. De Nederlandse rechters waren namens International Justice Mission Nederland in Kampala gast van het Judicial Training Institute.

Focus van de training was de Oegandese rechtspraak in seksueel en gender gerelateerd geweld te verbeteren. Daar hoort ook een overtuigende uitspraak bij.

Rechters in Oeganda behandelen rechtszaken op alle rechtsgebieden, terwijl Nederlandse rechters zich gedurende een bepaalde periode specialiseren op één rechtsgebied. “Het kost rechters inspanning up-to-date te blijven. Daarbij komt dat er ook weinig scholing is. Zo wordt het schrijven van een uitspraak tijdens de studie niet behandeld. Dit betekent dat rechters moeilijkheden ondervinden bij het opstellen van een goed onderbouwde uitspraak. Rechter The-Kouwenhoven: “De werkdruk van mijn collega’s in Oeganda is erg hoog. Oeganda heeft 500 rechters op een bevolking van 40 miljoen. Ter vergelijking: Nederland heeft 2300 rechters op 17,5 miljoen inwoners. En dit is vergeleken met de landen om ons heen nog weinig. Dit leidt ook tot een groeiende achterstand van uitspraken en dus tot minder handhaving van de wetten op het gebied van seksueel en gender gerelateerd geweld.”

“Daarom was het bezoek van de Nederlandse rechters aan Oeganda ook zo belangrijk,” vult Andrea Brouwer, politiek adviseur van IJM in Nederland, aan. “Geweld tegen de meest kwetsbaren kan op grote schaal plaatsvinden door een gebrekkig rechtssysteem in veel landen. Wij spreken ook wel van een plaag van geweld tegen de armsten, puur omdat zij niet worden beschermd door een werkend rechtssysteem. Nadruk van ontwikkelingswerk zou daarom juist hierin moeten liggen.”

Illegale landonteigening
In Oeganda is een op de drie weduwen slachtoffer van illegale landonteigening. Landonteigening vindt in Afrika vaak plaats na de dood van echtgenoot of vader, het moment waarop weduwen en wezen het meest kwetsbaar zijn. Familie en buren verdelen huis en grond, waardoor de weduwe en de wezen dakloos worden en al hun bezittingen verliezen.

Wanneer een weduwe haar huis weigert te verlaten, worden zij en haar kinderen vaak met geweld alsnog hun grond afgejaagd. Vrouwen en kinderen voor wie IJM het in de rechtbank heeft opgenomen, vertelden dat zij werden bedreigd en aangevallen met kapmessen. Van sommigen werd hun huis met de grond gelijk gemaakt of onbewoonbaar gemaakt.

Veel daders van illegale landonteigening zijn familie van de slachtoffers. Gevolg is dat de politie de zaak vaak afdoet als een familiekwestie. Handhavers van de wet hebben gebrek aan training en bronnen om iets aan het grote onrecht te doen.

Brouwer: “Wij helpen weduwen en wezen hun huis en land terug te krijgen en verdedigen hen tegen de voortdurende bedreigingen. Ook zorgt IJM voor eerste medische zorg en counseling, dragen er zorg voor dat kinderen naar school kunnen en helpen vrouwen bij het generen van een eigen inkomen. Maar daarnaast hebben wij ook een duidelijke focus op het aanklagen van de daders in de rechtbank en het versterken van rechtssystemen. Wij bieden training en coaching aan politie, openbaar aanklagers en rechters, zodat wetten tegen illegale landonteigening en geweld tegen vrouwen worden gehandhaafd.”

De Oegandese rechters lieten na afloop weten dat de training, met name die over het schrijven van uitspraken, hen een boost heeft gegeven aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Oeganda. Rechter Klomp viel het op dat de Oegandese rechters zich duidelijk uitspraken tegen de mishandeling en het misbruik van vrouwen, hoewel dit in de samenleving algemeen geaccepteerd lijkt. De groep rechters die de training volgden toonden zich gemotiveerd om de wetten op dit gebied te handhaven. IJM  zal hen in de toekomst blijven ondersteunen. Brouwer: “We blijven doorgaan totdat het rechtssysteem de meest kwetsbaren beschermt en daders straft.”

Over IJM
IJM is wereldwijd actief in 10 landen, waar in 17 veldkantoren gevochten wordt tegen onder andere gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen voor cyberseks. Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale autoriteiten bij het aanklagen van de misdadigers en helpt het overheden bij structurele verandering van samenlevingen, met als doel de armen te beschermen tegen geweld.

International Justice Mission is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij, zoals misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in kinderen voor de seksindustrie.

Bron: www.ijmnl.org