Pat Robertson zou homohuwelijk kind niet bijwonen

0
172
Hij zou zeggen dat hij van zijn kind houdt, getuigen van zijn geloof tegen hem of haar, maar niet bij een de sluiting van zijn of haar huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht willen zijn. “Ik zou zeggen dat ik dat niet kan”, antwoordde Pat Robertson op televisie.

Ouders van een homoseksueel kind hadden aan de door hem geleide 700 Club van zijn Christian Broadcasting Network (CBN) gevraagd of zij de inwijding van een dergelijke huwelijk moesten bijwonen. De ouders verschilden onderling van mening daarover.

Een van hen vond dat het bijwonen ervan steun voor het kind zou tonen en een getuigenis zijn, terwijl de andere meende dat daardoor het signaal zou uitgaan achter homoseksualiteit te staan.
Robertson deelt kennelijk in grote lijnen die laatste mening. Hij zou wel laten weten zijn kind lief te hebben, maar dat zijn geloof hem belette de bijeenkomst bij te wonen.