Steeds meer predikanten geloven niet

0
168
Niet in eeuwig leven of God gelovende predikanten zijn er ook buiten Nederland, bijvoorbeeld in Amerika. De Presbyteriaanse ds. John Shuck in de VS gelooft bijvoorbeeld niet in Hem en beschouwt Jezus als mogelijk een historische Figuur, maar voegt er aan toe dat het meeste wat wij over Hem weten tot de legenden behoort.

“God is een symbool van mythe vorming en niet geloofwaardig als een bovennatuurlijk wezen of kracht”, zegt hij. De Bijbel is volgens hem een menselijk maaksel en het menselijke bewustzijn resultaat van natuurlijke selectie. Een leven na de dood bestaat in zijn visie niet.

In feite is deze predikant gewoon een atheïst, zegt Jennifer LeClaire, redacteur van het Amerikaanse Charisma News. Zij voegt er aan toe dat ondanks zijn (on) geloof hij zichzelf een ‘trotse predikant’ noemt en er bezwaar tegen heeft als men over hem vertelt dat hij geen ware christen is.

Terwijl hij, constateert LeClaire, de Godheid van Christus ontkent, de Vader als een mythevormer karakteriseert, het gezag en de waarheid van de Bijbel verwerpt, het bestaan van eeuwig leven ontkent, maar zich beledigd voelt als mensen zeggen dat hij misschien zijn geloof – of gebrek daaraan – moet heroverwegen.

Volgens LeClaire is christendom zonder geloof een van de nieuwere vormen van religie. In een aanbeveling voor gemeenten die vergaande toezeggingen doen aan homoseksuelen, lesbische vrouwen en transseksuelen, schreef Shuck dat men hedendaagse meningen vaak baseert op gebruiken die voortkomen uit culturele traditie.

De redacteur van Charity News zegt dat het geloof in Christus en Gods Woord steeds sneller wordt afgebroken. “Veel liberale of progressieve christenen hebben het geloof in de hemel, in de letterlijke waarheid van de Bijbel, het bovennatuurlijke van Jezus en Christus als enige weg tot behoud al laten vallen of benadrukken dat niet meer. En toch noemen zij wat zij uitdragen nog steeds christendom.”

Volgens haar kun je dat wel christendom noemen, maar is dat het niet. “Christendom is een op de persoon en leer van Jezus, de Christus, gebaseerde godsdienst.” Zij haalt Bijbelteksten aan die onder meer aangeven dat Jezus stierf voor onze zonden, werd begraven, opstond en is gezeten aan de rechterzijde van de Vader en dat men met zijn hart moet geloven en met zijn mond belijden dat Jezus de Heer is om een christen te kunnen zijn.

Het geloof van de in wezen atheïstische predikanten komt overeen met een in de Bijbel geprofeteerd pervers systeem, zegt ze. “Wij zien prominente predikers en complete denominaties Gods Woord verdraaien en tegenspreken om die verdraaiing te rechtvaardigen en de suggereren dat de rest van de gelovigen wettisch zijn en de waarheid niet kennen.”