Stille revolutie in Iran

0
67
‘Snijd ze de keel door’ is in Iran een veelgehoorde reactie, op de vraag wat er moet gebeuren met moslims die christen worden.

Zelfs de mildste ayatollah (hoge geestelijke) vindt nog dat deze ‘afvalligen’ gestraft moeten worden met tenminste gevangenisstraf. Tot zover het bekende verhaal; Iran is het land van de wapperende zwarte gewaden, islamitische leuzen op spandoeken, en immense moskeeën waar de oproep tot gebed klinkt. Hier heeft de islam het voor het zeggen.

Onder de oppervlakte
Maar ondertussen vindt een stille revolutie plaats van geloof, hoop en liefde, waar zendingsorganisatie Trans World Radio met Gods genade aan meewerkt: Jezus Christus is Koning in steeds meer harten. Volgens voorzichtige schattingen groeit de kerk in Iran met 19 procent per jaar, het hoogste percentage ter wereld. Dat staat niet los van de inzet van Iraanse christenen die van buiten Iran hun landgenoten bereiken met het goede nieuws. Met hun hulp zendt TWR sinds 2013 ‘Hoop voor Vrouwen’ uit; een radioprogramma speciaal voor vrouwen. Want die hebben in Iran een ondergeschikte positie, maar niet in het Koninkrijk van God.

Eén van de vele reacties op deze uitzendingen kwam onlangs binnen op het kantoor van TWR: ‘Dag, ik ben N, moeder van twee tieners. Ik luister trouw naar ‘Hoop voor Vrouwen’. Ik wil gewoon zeggen: dank jullie wel voor jullie levensopbouwende en bemoedigende programma’s. Mijn hele familie is na het beluisteren van jullie hartverwarmende programma’s tot Christus bekeerd. Per slot van rekening had niemand ons verteld dat Christus God zelf is, en mens is geworden. We wisten dat Hij een goed mens was, en een profeet. En nu ben ik zo blij dat door de genade van God en via ‘Hoop voor Vrouwen’ wij de Weg, de Waarheid en het Leven gevonden hebben. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel en Gods zegen.’

Identiteit geheim
Het radioprogramma ‘Hoop voor vrouwen’ wordt gemaakt door twee vrouwen buiten Iran. Hun identiteit moet geheim blijven, want anders lopen zij en hun families groot gevaar. Ze kennen de islam van binnenuit, en staan in direct contact met mensen in Iran. Zo zijn er meer dan vijfentwintig gebedsgroepen die verbonden zijn aan het vrouwennetwerk van TWR; die groepen bestaan uit vrouwen die bij elkaar thuis samenkomen om te bidden voor hun volk. Anderen doen hetzelfde maar dan online.

TWR zendt uit via de middengolf, die niet gestoord wordt door de Iraanse autoriteiten. Via de middengolf reikt het signaal zo ver, dat het programma niet alleen vrouwen in Iran bereikt, maar ook luisteraars in Afghanistan, Tadjikistan, en een deel van Pakistan. Gemiddeld komen er per maand zo’n achtenzestig reacties binnen. De grootste groep luisteraars is 19 tot 45 jaar oud. Ongeveer veertien mensen per maand vragen om een Bijbel, en tweeëntwintig luisteraars per maand laten weten dat ze begonnen zijn met het vertellen over het Evangelie aan anderen.