Tony Campolo onder vuur door homohuwelijk

0
105
De bekende predikant, auteur en socioloog dr. Anthony (Tony) Campolo uit Pennsylvania is onder vuur komen te liggen door zijn bewering dat kerken homoseksuele stellen volledig in hun midden moeten opnemen en hun huwelijken inzegenen.

Door Johan Bos

Campolo, die onder meer aan de Universiteit van Pennsylvania sociologie doceerde, sprak recent in een tv-dienst van Hour of Power en in 2005 op het Flevo Festival in Nederland. Michael Brown, directeur van de organisatie Coalition of Conscience in de VS en eveneens auteur (onder meer schreef hij een boek over de vraag of een homo een christen kan zijn) heeft zich in een Open Brief tot Campolo gericht, waarin hij hem vraagt zijn standpunt te heroverwegen.

Michael Brown, president van The Fire School of Ministry en ook radiopresentator, verwijst onder meer naar de tekst in Efeziërs waar wordt gezegd dat echtgenoten hun vrouwen moeten liefhebben. Wie is in een homohuwelijk de vrouw? vraagt hij zich af.

De vrouw van Campolo is jarenlang een trotse voorvechtster geweest van het homohuwelijk. Haar man zei altijd dat een mens niet in staat is, zijn seksuele geaardheid te veranderen. Maar nu gaat hij, volgens de tegen hem in het geweer gekomen evangelicals, publiekelijk een stap verder. Campolo (1935) is politiek georiënteerd in de Democratische partij, overwoog zelfs zich voor die partij kandidaat te stellen voor het Congres, en legde in zijn prediking altijd de nadruk op het thema rechtvaardigheid. Hij daagde evangelische christenen uit rechtvaardig te handelen. In die kring werd hij, als gevolg van zijn nadruk op sociale thema’s, altijd als liberaal gezien. Zelf zegt hij, als voorzitter van de Red Letter Christians (omdat in sommige Engelse uitgaven van de Bijbel de woorden van Jezus rood zijn gedrukt), strikt de leer van de Here Jezus te willen volgen, zonder zich ernstig met daarvan afwijkende religieuze tradities bezig te houden.

Campolo was geestelijk adviseur van Bill Clinton, toen diens affaire met Monica Lewinsky speelde. In het verleden sprak hij zich uit tegen het homohuwelijk en abortus, maar herinnert nu aan de oude hymne ‘Just as I am’ (zoals ik ben), om aan te geven dat de mens als zondaar tot geloof komt. Maar daar stelt Brown tegenover dat zondaars in de tijd van de Here Jezus op aarde – hoeren en tollenaars – na een ontmoeting met Hem hun oude leven aflegden.

Wegens zijn politieke en sociale opvattingen kwam Campolo vaak in botsing met godsdienstig rechts, zoals de beweging van Jerry Falwell. Hij is tegenstander van oorlog, doodstraf en euthanasie. Zijn boek A Reasonable Faith (Een redelijk geloof) leverde hem in 1985 de beschuldiging van ketterij op, onder meer van de kant van Youth for Christ en Campus Crusade for Christ. Hij had in zijn boek namelijk geschreven dat Jezus in feite aanwezig is in iedereen. Spreekbeurten die hij zou houden werden door tegenstanders in allerijl afgezegd. Sommige van zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands.